Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
English
NewsGeneral informationDepartmentsStaff directoryDocuments
Prijava

 Objave - Fakultet  

IZIP2022 - Interni natječaj za prijavu znanstveno istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu doktoranada.

Datum objave: 19.11.2021. | Objavi(o)/la: Miriam Arambašić
starija objava >> << novija objava

Interni natječaj

Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata

 

IZIP2022

 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje u tekstu Fakultet), raspisuje interni natječaj za prijavu znanstveno  

istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu doktoranada. 

Uvjeti natječaja  

 • predlagatelj projekta mora biti djelatnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju  (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor);
 • projekt treba osigurati potporu istraživačkom radu doktoranda kojemu je mentor predlagatelj projekta;
 • projekti kojima se osigurava financiranje istraživanja doktoranada koje nije osigurano na drugim tekućim projektima imat će prednost pri rangiranju;
 • tema projekta treba biti znanstveno kompetitivna (objavljivanje rezultata istraživanja treba biti moguće u časopisima indeksiranim u WoS bazi);
 • predviđeno trajanje projekta je od 1. sječnja 2022. do 31. prosinca 2022.; 

Prihvatljivi troškovi 

Predviđena financijska sredstva po projektu mogu biti u maksimalnom iznosu do 10.000,00 kn, a  trebaju  pokrivati  troškove  istraživanja  i  mobilnosti  doktoranada,  te  diseminacije  rezultata  istraživanja. Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju: 

 • materijalne  troškove  (laboratorijski  materijal,  troškovi  provođenja  eksperimenata, 
 • terenski troškovi, potrošni materijal, itd.);  
 • troškove opreme (nabavka sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje,
 • nadogradnja);
 • nabavku knjiga i časopisa, članarine u stručnim udrugama;
 • putne troškove;
 • troškove sudjelovanja na znanstvenim skupovima doktoranda i mentora;
 • i druge troškove po posebnom odobrenju.

Evaluacija projekta

Prijedlog o prihvaćanju/odbijanju projekata i iznosu financiranja donijet će Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti, na temelju bodovne liste. Bodovat će se svrha i cilj istraživanja, broj i uspješnost doktoranada uključenih u projekt, znanstvena produktivnost mentora, istraživački plan i efikasnost korištenja financijskih sredstava u smislu koristi za napredovanje doktoranada na doktorskom studiju. Konačnu odluku o prihvaćenim projektima donijet će Fakultetsko vijeće.

Ako za vrijeme provedbe projekta dođe do promjene u odnosu na prijavu voditelj je obavezan informirati Fakultet o nastalim promjenama.

Prijava na natječaj

Prijave na posebnom obrascu se podnose u elektroničkom obliku na adresu e-pošte robert.cupec@ferit.hr i tiskanom obliku s potpisom predlagatelja u ured prodekana gđi. Emiliji Horvat rok prijave je 10. prosinca 2021. godine

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Telefon: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. /VAT: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr