Znanstveno-stručna predavanja

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira znanstveno-stručna predavanja iz područja elektrotehnike, računarstva, te ostalih interdisciplinarnih područja. Uobičajeno vrijeme održavanja predavanja je utorak u 13:00 sati, ali se prema mogućnostima predavača predavanja mogu održavati i u drugim terminima. Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstsva i državnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Osnovna namjena predavanja je:
- približavanje znanosti i struke gospodarstvu i ostalim institucijama
- približavanje novih tehnologija i zahtjeva iz gospodarstva i ostalih institucija akademskoj zajednici
- intenziviranje suradnje i istraživanja Elektrotehničkog fakulteta s drugim fakultetima i tvrtkama

Predavanja se održavaju u sklopu aktivnosti:
IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku

- IEEE Odjela za pouzdanost
Hrvatske sekcije IEEE

Više o IEEE možete pogledati na www.ieee.org, dok o IEEE Systems, Man and Cybernetics Society možete pogledati na www.ieeesmc.org.

 

Kontakt:
prof.dr.sc.Goran Martinović, Predsjednik Odjela za sustav, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, predsjednik Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

 

OBAVIJESTI

 

Mudrost obrazovanja u globaliziranom svijetu

05.12.2012. | Krešimir Nenadić PromovirajIspis

U utorak, 11. Prosinca, u 11:30 sati u zgradi Kampusa prof.dr.sc. Franjo Jović održat će slijedeće predavanje: "Mudrost obrazovanja u globaliziranom svijetu" / "Wisdom of Education in the Global World"

Sadržaj:


Strategija i taktika obrazovanja u eri globalizacije sa stajališta tradicijske mudrosti: prioriteti u razvoju talenta.

Dimenzije obrazovanja: vertikalna, horizontalna i lateralna. TTT paradigma. Dobici, ekstra dobici i standardni putovi. Učenje i paradoks zaborava. Kriteriji izbora radnog tima i radne okoline. Paradigma triju osobnih procesora: ulaznog, centralnog i izlaznog. Strukturalna kompatibilnost i prodaja vlastitog znanja – 10 osnovnih točaka. Semantička kompatibilnost i kreativni primjeri. Sintaksna kompatibilnost. Sedam razina ljudskog znanja i sedam pravila ispravne vlastite motivacije.

 

Contents:


Strategy and tactics of education in the global world economy. Traditional wisdom in talent development. Educational dimension: vertical, horizontal and lateral. TTT paradigm. Benefits, extra benefits, and standard routes. Learning and the paradox of forgetting. Criteria of team and working environment selection. A three personal processor paradigm: input, central and output processor. Structural compatibility and selling of own knowledge – 10 basic points. Semantic compatibility and creative examples. Sintax compatibility. Seven layers of human knowledge and seven rules of correct self motivation.     

⇦ Nazad na pregled obavijesti