Znanstveno-stručna predavanja

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira znanstveno-stručna predavanja iz područja elektrotehnike, računarstva, te ostalih interdisciplinarnih područja. Uobičajeno vrijeme održavanja predavanja je utorak u 13:00 sati, ali se prema mogućnostima predavača predavanja mogu održavati i u drugim terminima. Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstsva i državnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Osnovna namjena predavanja je:
- približavanje znanosti i struke gospodarstvu i ostalim institucijama
- približavanje novih tehnologija i zahtjeva iz gospodarstva i ostalih institucija akademskoj zajednici
- intenziviranje suradnje i istraživanja Elektrotehničkog fakulteta s drugim fakultetima i tvrtkama

Predavanja se održavaju u sklopu aktivnosti:
IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku

- IEEE Odjela za pouzdanost
Hrvatske sekcije IEEE

Više o IEEE možete pogledati na www.ieee.org, dok o IEEE Systems, Man and Cybernetics Society možete pogledati na www.ieeesmc.org.

 

Kontakt:
prof.dr.sc.Goran Martinović, Predsjednik Odjela za sustav, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, predsjednik Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

 

OBAVIJESTI

 

Alat za izračun indeksa vitalnosti prema Apgarovoj

12.12.2013. | Krešimir Nenadić PromovirajIspis

Poziv na znanstveno-stručno predavanje i u sklopu IEEE SMC Chapter u Osijeku: Alat za izračun indeksa vitalnosti prema Apgarovoj zasnovan na algoritmu za evidencijsko zaključivanje i ontološkom opisu zdravstvenog stanja Vrijeme: 18.12.2013. 9:00 sati Mjesto: Kampus K1-15

Sažetak:

Algoritam za evidencijsko zaključivanje razvijen je kako bi objedinio objektivne mjerene vrijednosti i subjektivnu procjenu eksperta nekog tehničkog sustava u što realniju ocjenu njegovog stanja. Zbog svojih „dobrih osobina“ ovaj algoritam pronalazi sve širu primjenu, između ostalog možda bi se mogao primijeniti i za procjenu zdravstvenog stanja pacijenta. Uz primjenu jednostavnih pravila nad ontološki opisanim zdravstvenim stanjem, a na jednostavnom primjeru procjene vitalnosti novorođenčeta, razvijen je programski alat za android tablet, kao tehničko pomagalo u rađaoni.

 

Životopis:

Krešimir Šolić rođen je 13. kolovoza 1976. godine u Osijeku gdje je završio Opću gimnaziju. Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku upisuje 1995. godine, smjer elektronika i automatizacija, izborni blok računarstvo.

Diplomira 2002. godine s temom uvođenja CRM sustava za podršku korisnicima u Ericsson Mobile AB, Geteburg, Švedska. Pripravnički staž odrađuje u tajništvu Osječko-baranjske županije tijekom kojeg završava CCNA stupanj Cisco Akademije te polaže državni stručni ispit za rad u državnoj službi. U svibnju 2005. godine zapošljava se na Medicinskom fakultetu u Osijeku na mjestu CARNet sistem inženjera. Početkom 2007. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, smjer komunikacije i informatika, pod mentorstvom prof. dr. sc. Franje Jović.

Radno mjesto na Medicinskom fakultetu mijenja početkom 2008. godine kada postaje znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Vesne Ilakovac “Valjanost podataka objavljenih u znanstvenom časopisu” te asistent na predmetima iz područja medicinske statistike. Uže područje interesa i istraživanja su mu sigurnost informacijsko-komunikacijskih sustava te primjena statističkih modela u biomedicinskim znanostima.

                Krešimir je oženjen i otac blizanaca Ane i Marka.

⇦ Nazad na pregled obavijesti