Znanstveno-stručna predavanja

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira znanstveno-stručna predavanja iz područja elektrotehnike, računarstva, te ostalih interdisciplinarnih područja. Uobičajeno vrijeme održavanja predavanja je utorak u 13:00 sati, ali se prema mogućnostima predavača predavanja mogu održavati i u drugim terminima. Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstsva i državnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Osnovna namjena predavanja je:
- približavanje znanosti i struke gospodarstvu i ostalim institucijama
- približavanje novih tehnologija i zahtjeva iz gospodarstva i ostalih institucija akademskoj zajednici
- intenziviranje suradnje i istraživanja Elektrotehničkog fakulteta s drugim fakultetima i tvrtkama

Predavanja se održavaju u sklopu aktivnosti:
IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku

- IEEE Odjela za pouzdanost
Hrvatske sekcije IEEE

Više o IEEE možete pogledati na www.ieee.org, dok o IEEE Systems, Man and Cybernetics Society možete pogledati na www.ieeesmc.org.

 

Kontakt:
prof.dr.sc.Goran Martinović, Predsjednik Odjela za sustav, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, predsjednik Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

 

OBAVIJESTI

 

Bežični senzorski čvor za mjerenje analognih signala

26.02.2017. | Ana Šokčević PromovirajIspis

Održano je predavanje Bežični senzorski čvor za mjerenje analognih signala izv. prof. dr. sc. Tomislava Matića u srijedu 22. veljače 2017 na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

 

Sažetak predavanja:

Kako bi se postigla energetska učinkovitost i smanjila površina integriranih sklopova za bežični prijenos, u posljednje se vrijeme primjenjuju asinkroni dizajn i širokopojasni modulacijski postupci. Veliki izazov pri projektiranju asinkronog bežičnog prijenosa je detekcija signala na strani prijemnika i uspostava više-korisničkog prijenosa. Za bežični prijenos analognog signala na kratke udaljenosti, primjenjivog u senzorskim čvorovima bežičnih senzorskih mreža, većina funkcionalnosti koje pružaju postojeća rješenja nije nužno i potrebna. U skladu sa zahtjevima, senzorski čvor za mjerenje analognih signala  može se realizirati samo sa dva podsustava, sklopa za vremensko kodiranje (Time Encoding Machine – TEM) i modulatora za bežični prijenos s integriranom linijom za kašnjenje. Sklop za vremensko kodiranje obavlja pretvorbu analognog ulaznog napona u impulsni niz na izlazu kod kojeg je informacija pohranjena u razmaku između impulsa, frekvenciji ili faktoru ispune. Impulsni niz prikladan je za jednostavno više-korisničko kodiranje korištenjem linije za kašnjenje. Originalni i zakašnjeli impulsni niz pogone impulsni generator na izlazu senzorskog čvora i osiguravaju više-korisnički bežični prijenos. Zbog jako uskog impulsa i načina rada s iznimno niskim faktorom ispune, ultra-širokopojasni modulacijski postupci (Ultra-Wideband – UWB) logičan su izbor za energetski učinkovit bežični prijenos na kratke udaljenosti.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti