Znanstveno-stručna predavanja

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira znanstveno-stručna predavanja iz područja elektrotehnike, računarstva, te ostalih interdisciplinarnih područja. Uobičajeno vrijeme održavanja predavanja je utorak u 13:00 sati, ali se prema mogućnostima predavača predavanja mogu održavati i u drugim terminima. Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstsva i državnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Osnovna namjena predavanja je:
- približavanje znanosti i struke gospodarstvu i ostalim institucijama
- približavanje novih tehnologija i zahtjeva iz gospodarstva i ostalih institucija akademskoj zajednici
- intenziviranje suradnje i istraživanja Elektrotehničkog fakulteta s drugim fakultetima i tvrtkama

Predavanja se održavaju u sklopu aktivnosti:
IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku

- IEEE Odjela za pouzdanost
Hrvatske sekcije IEEE

Više o IEEE možete pogledati na www.ieee.org, dok o IEEE Systems, Man and Cybernetics Society možete pogledati na www.ieeesmc.org.

 

Kontakt:
prof.dr.sc.Goran Martinović, Predsjednik Odjela za sustav, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, predsjednik Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

 

OBAVIJESTI

 

IEEE Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku poziva na predavanje prof.dr.sc. Gordane Dodig Crnković

10.09.2015. | Željko Hocenski PromovirajIspis

Poziv na predavanje 

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

Priprema nove generacije programskih inženjera za društvene izazove i mogućnosti budućnosti

Preparing Next Generation of Software Engineers for Future Societal Challenges and Opportunities

prof.dr.sc. Gordana Dodig Crnković

 ponedjeljak, 21. rujna 2015. u 12 sati, predavaonica K2-1

Elektrotehnički fakultet u Osijeku, Cara Hadrijana 10

Sažetak:

Kao globalna zajednica suočavamo se sa egzistencijalnim izazovima kao što su globalno zatopljenje, manjak osnovnih resursa, degradacija okoliša i druge prijetnje za život na Zemlji, kao i mogućim neželjenim posljedicama novih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, nano-tehnologije, biotehnologije i sl. Među mogucim odgovorima na te izazove okvirni program za europska istraživanja i tehnološki razvoj, Horizon 2020, formulirao je program rada pod naslovom “Znanost sa drustvom i za društvo”, koji postavlja temelje odgovornog istraživanja, inženjerstva i inovacija s ciljem kako bi podržao znanost i njene primjene koje doprinose napretku čovječanstva i ade na sprečavanju katastrofalnih događaja i njihovih posljedica. Ovaj cilj može se postići samo ako se obrazuje inženjere i znanstvenike sa ne samo dubokim tehničkim znanjem nego i sa osjećajem odgovornosti i širokom socijalnom kompetencijom. Iz perspektive iskustava sa dva švedske sveučilišta, Mälardalen University i Chalmers University of Technology, u radu sa dodiplomskim i postdiplomskim studentima ova studija zagovara neophodnost nastave profesionalne etike i održivog razvoja za studenate iz podrucja znanosti i inženjerstva.

Predavanje se temelji na slijedecem članku:

Dodig-Crnkovic, G., Preparing Next Generation of Software Engineers for Future Societal Challenges and Opportunities. ESEC/FSE 2015 SSE'15, September 01 2015, Bergamo, Italy

i predavanju:

http://www.idt.mdh.se/~gdc/work/TEACHING-ETHICS-TO-ENGINEERS.pdf

Kratki životopis:

Gordana Dodig - Crnković je profesor računalnih znanosti na Sveučilištu Mälardalen, i izvanredni profesor na Chalmers University of Technology i Sveučilištu u Göteborgu, Švedska. Njeni istraživački interesi uključuju računalne paradigme, Informacijsko-računalni model prirode, prirodno računalstvo, socijalno računalstvo i socijalnu kogniciju, temelje informacije, računalno generiranje znanja, računalne aspekte inteligencije i spoznaje, teoriju znanosti / filozofiju znanosti, te podrucje računalstva i filozofije. Njezino istraživanje i nastavni rad u etici uključuju etiku računalstva, informacijsku etiku, robo-etiku i inženjersku etiku. Ona je odgovorna za tečaj Etika istraživanja i održivi razvoj na Sveučilištu Chalmers. Više informacije može se naći na http://www.idt.mdh.se/~gdc/

Preparing Next Generation of Software Engineers for Future Societal Challenges and Opportunities

ABSTRACT

As a global community we are facing number of existential challenges like global warming, deficit of basic commodities, environmental degradation and other threats to life on earth, as well as possible unintended consequences of AI, nano-technology, biotechnology, and similar. Among world-wide responses to those challenges the framework programme for European research and technological development, Horizon 2020, have formulated the Science with and for Society Work Programme, based on Responsible Research and Innovation with a goal to support research contributing to the progress of humanity and preventing catastrophic events and their consequences. This goal may only be reached if we educate responsible researchers and engineers with both deep technical knowledge and broad disciplinary and social competence. From the perspective of experiences at two Swedish Universities, this paper argues for the benefits of teaching professional ethics and sustainable development to engineering students.

 Short Bio

Gordana Dodig-Crnković is professor of Computer Science at Mälardalen University, Sweden and Associate Professor at Chalmers University of Technology and University of Gothenburg. Her research interests include computing paradigms, info-computational models, natural computing, social computing and social cognition, foundations of information, computational knowledge generation, computational aspects of intelligence and cognition, theory of science/philosophy of science, computing and philosophy. Her research and teaching in ethics include ethics of computing, information ethics, roboethics, and engineering ethics. She is responsible for the course Research Ethics and Sustainable Development at Chalmers. More information can be found at http://www.idt.mdh.se/~gdc/ 

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti