Znanstveno-stručna predavanja

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira znanstveno-stručna predavanja iz područja elektrotehnike, računarstva, te ostalih interdisciplinarnih područja. Uobičajeno vrijeme održavanja predavanja je utorak u 13:00 sati, ali se prema mogućnostima predavača predavanja mogu održavati i u drugim terminima. Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstsva i državnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Osnovna namjena predavanja je:
- približavanje znanosti i struke gospodarstvu i ostalim institucijama
- približavanje novih tehnologija i zahtjeva iz gospodarstva i ostalih institucija akademskoj zajednici
- intenziviranje suradnje i istraživanja Elektrotehničkog fakulteta s drugim fakultetima i tvrtkama

Predavanja se održavaju u sklopu aktivnosti:
IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku

- IEEE Odjela za pouzdanost
Hrvatske sekcije IEEE

Više o IEEE možete pogledati na www.ieee.org, dok o IEEE Systems, Man and Cybernetics Society možete pogledati na www.ieeesmc.org.

 

Kontakt:
prof.dr.sc.Goran Martinović, Predsjednik Odjela za sustav, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, predsjednik Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

 

OBAVIJESTI

 

Poziv na predavanje dr.sc. D. Tolića "Upravljanje sustavima preko komunikacijske mreže: Isprekidana i zakašnjela informacija" 16.ožujka 2015.

11.03.2015. | Snježana Rimac-Drlje PromovirajIspis

Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, u ponedjeljak 16.03.2015. s početkom u 11 sati, dr.sc. Domagoj Tolić održat će predavanje na temu:

Upravljanje sustavima preko komunikacijske mreže: Isprekidana i zakašnjela informacija

(Networked Control Systems: Intermittent and Delayed Information)

Predavanje će biti održano u Vijećnici na I katu, Kneza Trpimira 2B.

Sažetak:

Metode projektiranja (sinteze) sustava upravljanja često pretpostavljaju nezašumljene signale te kontinuiranu i trenutnu razmjenu informacija između pojedinih dijelova sustava upravljanja. Međutim, u stvarnosti su ove pretpostavke rijetko ostvarive zbog korištenja digitalne tehnologije, komunikacijskih protokola, ograničenog kapaciteta komunikacijskih kanala, kolizija informacijskih paketa kao i fizičke udaljenosti senzora, regulatora i aktuatora. Stoga projektirani sustav upravljanja u praksi često ne rezultira željenim ponašanjem i uključuje puno pokušaja i pogrešaka (npr., naknadna podešavanja  parametara projektiranog regulatora ili nabavak nove opreme). Zbog toga je vrlo važno razviti metodologiju za analizu degradacije performansi sustava upravljanja prilikom njegove implementacije. Korišteni alati su Lp-stabilnost (s obzirom na skupove), teorem malog pojačanja, sustavi s prekapčanjem te nelinearni sustavi s impulsima i kašnjenjima.

Životopis predavača:

Domagoj Tolić je poslijedoktorand na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu i član je Laboratorija za robotiku i inteligentne sustave upravljanja (LARICS). Diplomirao je na FER-u (dipl.ing.) 2007. godine na smjeru Automatika. Paralelno ovom studiju, pohađao je studij matematike na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je 2008. godine postao sveučilišni prvostupnik matematike. Doktorirao je na Sveučilištu Novi Meksiko, Albuquerque, SAD, pod mentorstvom profesora Rafaela Fierra godine 2012. Njegovo područje interesa su estimacija i upravljanje uz isprekidan protok informacija za nelinearne upravljačke sustave. Razvijena teorija se u najvećoj mjeri primjenjuje na više-agentnu robotiku.

Više informacija dostupno na: http://larics.rasip.fer.hr/people/research-staff/domagoj-tolic/

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti