Znanstveno-stručna predavanja

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira znanstveno-stručna predavanja iz područja elektrotehnike, računarstva, te ostalih interdisciplinarnih područja. Uobičajeno vrijeme održavanja predavanja je utorak u 13:00 sati, ali se prema mogućnostima predavača predavanja mogu održavati i u drugim terminima. Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstsva i državnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Osnovna namjena predavanja je:
- približavanje znanosti i struke gospodarstvu i ostalim institucijama
- približavanje novih tehnologija i zahtjeva iz gospodarstva i ostalih institucija akademskoj zajednici
- intenziviranje suradnje i istraživanja Elektrotehničkog fakulteta s drugim fakultetima i tvrtkama

Predavanja se održavaju u sklopu aktivnosti:
IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku

- IEEE Odjela za pouzdanost
Hrvatske sekcije IEEE

Više o IEEE možete pogledati na www.ieee.org, dok o IEEE Systems, Man and Cybernetics Society možete pogledati na www.ieeesmc.org.

 

Kontakt:
prof.dr.sc.Goran Martinović, Predsjednik Odjela za sustav, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, predsjednik Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

 

OBAVIJESTI

 

Poziv na predavanje - Čimbenici uspjeha u informatizaciji i optimiranju

11.06.2014. | Željko Hocenski PromovirajIspis

Poziv na predavanje u Osijeku Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje Čimbenici uspjeha u informatizaciji i optimiranju koje će održati prof.dr.sc. Damir Kalpić 18. lipnja 2014. u 11 sati u dvorani 2-1 Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku u kampusu

Sažetak predavanja:

Ne samo kod nas nego i u najrazvijenijem svijetu, neuspjesi projekata informatizacije i uvođenja optimiranja su još uvijek češći nego što je to slučaj s projektima u klasičnim tehničkim disciplinama. Razmatraju se uloge pojedinih dionika u tome procesu: rukovodstva tvrtke, neposrednih korisnika, kućne informatike tvrtke i vanjskih ponuđača informatičkih rješenja. Sugerira se izmijenjena uloga sektora informatike u tvrtki i proširenje uloge voditelja informatike. Spominje se uloga poslovne inteligencije. Dani su primjeri pogrešnih odluka u tvrtkama i opisi problema prilikom uvođenja promjena. Za ilustraciju, odabrani su neki citati u svezi otpora promjenama. Navode se preduvjeti za uspjeh i kratko se prezentira uspješno realizirani projekt optimiranja planova proizvodnje. Kritički se razmatraju mogući ciljevi optimiranja i priznaju neki nedostaci. Završava se zaključkom o potrebi trajnog angažmana u održavanju i unaprjeđenju informacijskog sustava, ilustrirano citatima iz svijeta.

 

Životopis predavača:

 

Damir Kalpić je redoviti profesor računarstva na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Trenutno tamo predaje Algoritme i strukture podataka na preddiplomskom studiju te Operacijska istraživanja na diplomskom i poslijediplomskom studiju. Mentor je studentima na seminarima, projektima, završnim i diplomskim radovima te doktoratima. Diplomirao je i doktorirao na istome fakultetu. Glavni profesionalni interes mu je u primjenama operacijskih istraživanja u informacijskim sustavima, ali i u drugim aplikacijama koje uključuju čovjeka kao krajnjeg korisnika, uključujući i e-učenje. Od 2000. to 2002., bio je prodekan Fakulteta. Od 2005. do 2010. obavljao je dužnost predstojnika novoosnovanog Zavoda za primijenjeno računarstvo. Bio je predsjednik međunarodnog programskog odbora konferencija Information Technology Interfaces od 1993. to 2001. Član je Nacionalnog vijeća za elektroničko poslovanje. Može fluentno komunicirati na engleskome, njemačkome, talijanskome i španjolskom, a sporazumijevati se na francuskom i portugalskom.

⇦ Nazad na pregled obavijesti