Znanstveno-stručna predavanja

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizira znanstveno-stručna predavanja iz područja elektrotehnike, računarstva, te ostalih interdisciplinarnih područja. Uobičajeno vrijeme održavanja predavanja je utorak u 13:00 sati, ali se prema mogućnostima predavača predavanja mogu održavati i u drugim terminima. Predavači su znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstsva i državnih institucija iz zemlje i inozemstva.

Osnovna namjena predavanja je:
- približavanje znanosti i struke gospodarstvu i ostalim institucijama
- približavanje novih tehnologija i zahtjeva iz gospodarstva i ostalih institucija akademskoj zajednici
- intenziviranje suradnje i istraživanja Elektrotehničkog fakulteta s drugim fakultetima i tvrtkama

Predavanja se održavaju u sklopu aktivnosti:
IEEE Odjela za sustave, čovjeka i kibernetiku

- IEEE Odjela za pouzdanost
Hrvatske sekcije IEEE

Više o IEEE možete pogledati na www.ieee.org, dok o IEEE Systems, Man and Cybernetics Society možete pogledati na www.ieeesmc.org.

 

Kontakt:
prof.dr.sc.Goran Martinović, Predsjednik Odjela za sustav, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, predsjednik Odjela za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE

 

OBAVIJESTI

 

Poziv na predavanje - Simulacija stohastičkih događaja

14.10.2014. | Željko Hocenski PromovirajIspis

Poziv na predavanje u Osijeku Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje Simulacija stohastikih događaja koje će održati prof.dr.sc. Darko Fischer u srijedu 22.10. 2014. u 12 sati u dvorani 2-1 Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku u kampusu 2014 11 Lip

Sažetak predavanja:

 Stohastički događaji i njihova simulacija na računalu. Programski alati za stohastičke simulacije. Generiranje slučajnog uzorka na temelju analitički zadane funkcije gustoće. Generiranje slučajnog uzorka na temelju diskretno zadane i proizvoljne funkcije. Statistički test slučajnog uzorka. Primjena slučajnog uzorka na simulacije događaja u računalu.

Životopis predavača:
 

 Darko Fischer rođen je 1938. U Osijeku. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) pohađao je u Osijeku. Maturirao je 1956. Iste godine upisuje tadašnji ETF odjel Slabe struje u Zagrebu. Diplomira 1961. godine iz područja televizijskih prijemnika. Zapošljava se u Radioindustriji Zagreb, zatim u poduzeću Merkur u Zagrebu i nakon toga na ETF-u Zagreb kao asistent na tadašnjem Zavodu za elektroniku. Jednu školsku godinu provodi u Engleskoj na Sveučilištu Birmingham. Magistrira 1969. iz područja poluvodiča na ETF-u u Zagrebu. Vraća se u Osijek gdje od 1970. do 1979. radi kao programer, sistem programer i rukovodilac odjela za obradu podataka u Saponiji Osijek. Od 1979. do 1986. radi kao predavač na Ekonomskom fakultetu. Predmete iz područja računarstva predaje na još nekoliko fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 1986. radi na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku kao predavač, docent i izvanredni profesor. Doktorirao je na FER-u Zagreb 1996. iz područja algoritama za planarne mreže. Objavio je više znanstvenih radova i oko 20 stručnih radova. Autor je nekoliko udžbenika i više programskih rješenja za komercijalne upotrebe. Umirovljen je 2003. ali nastavlja raditi još pet godina kao vanjski saradnik na ETF-u i Odjelu za matematiku te Odjelu za fiziku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2010. živi u Zagrebu.     

⇦ Nazad na pregled obavijesti