Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni  studij (doktorski studij) Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom  izvodi se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od akademske 2006./2007. godine.  Završetkom Poslijediplomskog studija elektrotehnike studenti stječu akademski naziv Doktor tehničkih znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnike, studenti su osposobljeni za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

 

Smjer Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Smjer Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške. 

PREDMETI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

Program doktorskog studija 2016./2017..pdf  NOVO!

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@etfos.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

 

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij

29.10.2012. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički Fakultet Osijek objavljuje natječaj za upis studenata na poslijediplomski doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Elektrotehnike sa smjerovima Elektroenergetika i Komunikacije i informatika u akademskoj 2012./2013. godini
Na natječaj se mogu prijaviti:

-diplomirani inženjeri elektrotehnike ili računarstva Elektrotehničkog fakulteta Osijek s prosječnom ocjenom studija većom od 3,8 
-pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim/diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na jednom od tehničkih fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu (po potrebi uz polaganje dodatnih ispita) s prosječnom ocjenom studija većom od 3,8
-pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim/diplomskim studijem matematike i fizike na jednom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta (po potrebi uz polaganje dodatnih ispita) s prosječnom ocjenom studija većom od 3,8
-pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim/diplomskim studijem iz nekog drugog polja (uz obvezno polaganje dodatnih ispita) s prosječnom ocjenom studija većom od 3,8
-pristupnici s magisterijem znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva,
-pristupnici s magisterijem znanosti iz matematike i/ili fizike i drugih tehničkih znanosti (uz polaganje dodatnih ispita).

Za upis je potrebno priložiti:

-prijava na natječaj (navesti najtječe li se kandidat za doktorski studij u punom radnom vremenu ili za doktorski studij s dijelom radnog vremena)
-ovjerenu diplomu o završenom sveučilišnom dodiplomskom/diplomskom/poslijediplomskom znanstvenom studiju
-domovnicu
-rodni list
-preporuke dva sveučilišna profesora (ako je prosjek ocjena studija manji od 3,8) 
-odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija
-životopis
-dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika

Broj slobodnih mjesta: 30 ukupno.
Studenti doktorskog studija plaćaju školarinu u iznosu od 48.000,00 kuna, a plaća se u šest (6) rata po 8.000,00 kuna. 
Školarina za studente s magisterijem znanosti iznosi 24.000,00 kuna, a plaća se u tri (3) rate po 8.000,00 kuna.
Plaćanje školarine osim plaćanja gotovinom moguće je izvršiti i putem  kreditne linije poslovnih banaka. 
Nastava započinje u prosincu 2012. godine. 
Prijave se primaju u Studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Cara Hadrijana bb, svakog radnog dana od objave natječaja do zaključno 30.11.2012. godine.
Detaljnije obavijesti mogu se dobiti na telefon 031 495-403 kod gospodina Darka Mihića, a publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na adresi: http://www.etfos.hr/.

Obrasci i upute nalaze se na stranici: http://www.etfos.hr/poslijediplomski/obrasci
Prijavu s dokumentima treba poslati na adresu :
SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK
Kneza Trpimira 2b, p.p. 718
31107 OSIJEK

⇦ Nazad na pregled obavijesti