Poslijediplomski doktorski studij

Poslijediplomski sveučilišni  studij (doktorski studij) Elektrotehnika u potpunosti usklađen s Bolonjskom deklaracijom  izvodi se na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek od akademske 2006./2007. godine.  Završetkom Poslijediplomskog studija elektrotehnike studenti stječu akademski naziv Doktor tehničkih znanosti iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, s naznakom smjera - kratica Dr.sc.

Završetkom Poslijediplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnike, studenti su osposobljeni za provođenje znanstveno-istraživačkih projekata, razvoj i primjenu novih tehnologija te za obrazovanje stručnog i znanstvenog kadra.

 

Smjer Elektroenergetika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Elektroenergetika proširuje i produbljuje znanja magistara elektrotehnike vezana za proizvodnju, prijenos, razdiobu, korištenje i gospodarenje električnom energijom. Studij osigurava iscrpno izučavanje fizikalnih procesa i teorijskih podloga vezanih uz navedenu problematiku, kao i znanstvenih metoda za planiranje razvoja, izgradnje, vođenja i održavanja elektroenergetskog sustava.

Smjer Komunikacije i informatika

Poslijediplomski sveučilišni studij na smjeru Komunikacije i informatika, proširuje i produbljuje znanja iz: teorije informacija, informacijskih mreža, algoritama upravljanja, programiranja i procesiranja u mrežama, analize i primjene modulacijskih postupaka, modernih arhitektura radio-komunikacijskih sustava, kao i teoriju, metode analize, sinteze i zasnivanja računalnih sustava ugrađenih u svim područjima ljudskog djelovanja, ali i raspodijeljenih i ekspertnih sustava, te programskih rješenja sustavske i primjenske programske podrške. Studenti stječu teorijske podloge i poznavanje znanstvenih metoda  iz područja analize, optimizacije, planiranja i projektiranja: komunikacijskih i informacijskih sustava, radiokomunikacijskih sustava, multimedijskih sustava, sustava procesnog upravljanja, inteligentnih i širokopojasnih digitalnih mreža integriranih usluga, te modernih računalnih arhitektura i njihove programske podrške. 

PREDMETI POSLIJEDIPLOMSKOG DOKTORSKOG STUDIJA

Program doktorskog studija 2016./2017..pdf  NOVO!

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail darko.mihic@etfos.hr 

Publikacija o poslijediplomskom doktorskom studiju može se pogledati na stranici Obrasci i dokumenti .

 

NATJEČAJ za upis na poslijediplomski studij - produžen rok za prijavu do 24.01.2014. godine

17.01.2014. | Emilija Horvat PromovirajIspis

I. za upis 30 studenata na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika u akademskoj 2013./2014. godini 1. Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika traje tri godine, odnosno šest semestara, od kojih su dva semestra nastava, a četiri znanstveno-istraživački rad.

 2 . Sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij može upisati:

-          osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i ostvario najmanje 300 ECTS bodova. Prosjek ocjena na diplomskom studiju treba biti veći od 3.8 ili student treba pripadati skupini od 10% najboljih u svojoj generaciji.

-          osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij s prosječnom ocjenom većom od 3.8 na drugom srodnom fakultetu (završen diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na jednom od tehničkih fakulteta;  završen diplomski studij matematike ili fizike na jednom od prirodoslovno-matematičkih fakulteta)  u Hrvatskoj ili u Europi, uz polaganje ispita razlike

-          osobe koje su stekle magisterij znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva

-          osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski studij elektrotehnike ili računarstva uz polaganje ispita razlike. Prosjek ocjena na preddiplomskom studiju treba biti veći od ili jednak 3.8 ili student treba pripadati skupini od 10% najboljih u svojoj generaciji.

-          osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva s prosjekom manjim od 3.8 uz preporuku dva sveučilišna nastavnika

3. Ukoliko se na sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij prijavi veći broj od utvrđenog kapaciteta,

provodi se razredbeni postupak za odabir polaznika. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja

srednje vrijednosti svih ocjena na završenom sveučilišnom diplomskom odnosno dodiplomskom studiju i

upisuju se osobe prema mjestu na rang listi pristupnika razredbenog postupka.

4. Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

-          diplomu o završenom studiju ili ovjerenu presliku diplome,

-          dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

-          preporuke dva sveučilišna profesora ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0

-          rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije osobne fotografije (4x6 cm),

-          životopis,

-          odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu)

5. Školarina sveučilišnog poslijediplomskog (doktorskog) studija iznosi 48.000,00 kn, a moguće ju je plaćati u 6 obroka ili koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

 

II

za upis studenata na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo u akademskoj 2013./2014. godini

 

1. Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studiji za stjecanje akademskog naziva Sveučilišni/a specijalist/ica elektroenergetskih mreža u tržišnom okruženju, Sveučilišni/a specijalist/ica naprednih komunikacijskih tehnologija odnosno Sveučilišni/a specijalist/ica procesnog računarstva, traju 1,5 akademsku godinu, odnosno 3 semestra i završetkom studija stječe se 90 ECTS bodova.

2.  Sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij može upisati

-          osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku i ostvario najmanje 300 ECTS bodova. Prosjek ocjena na diplomskom studiju treba biti veći od 3.0.

-          osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij s prosječnom ocjenom većom od 3.0 na drugom srodnom fakultetu u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije. Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji jesu:

-          diplomski studij elektrotehnike na nekom od tehničkih fakulteta

-          za poslijediplomski specijalistički studije Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju završen diplomski studij iz fizike ili informatike

-          za poslijediplomske specijalističke studije Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo završen diplomski studij matematike ili fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz obvezne ispite razlike koje određuje Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije

-          za poslijediplomske specijalističke studije Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo završen diplomski studij informacijskih i/ ili komunikacijskih znanosti, uz obvezne ispite razlike koje određuje Povjerenstvo za poslijediplomske specijalističke studije.

-          te osobe sa završenim sveučilišnim dodiplomskim studijem elektrotehnike (diplomirani inženjeri/ke elektrotehnike). Prosjek ocjena treba biti veći ili jednak 3,2 ili student/ica treba pripadati skupini 30% najboljih u generaciji.

3. Školarina sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija iznosi 24.000,00 kn i može se platiti u tri obroka.

4. Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

-          diplomu ili presliku diplome o završenom studiju odnosno potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva,

-          dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

-          rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije osobne fotografije (4x6 cm),

-          životopis,

-          odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu)

5. Upisi će se obaviti i nastava ustrojiti ukoliko bude najmanje 5 prijavljenih pristupnika po studiju.

 

Natječaj za studije iz točke I. i II. otvoreni su zaključno do 24. siječnja 2014. godine.  

 

 Dodatne obavijesti o I. i II. točki natječaja zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj referadi Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Osijek, Kneza Trpimira 2b, putem telefona 031/224-625, putem web stranice Fakulteta www.etfos.hr i e-maila darko.mihic@etfos.hr.


                                                        Prodekanica za znanost i poslijediplomske studije

                                                        Prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje  

⇦ Nazad na pregled obavijesti