Kvalifikacijski doktorski ispiti

Kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Krešimira Grgića, dipl.ing.

06.07.2010. | Darko Mihić PromovirajIspis

Dana 16. srpnja 2010. u 10 sati, u Vijećnici Fakulteta, održati će se kvalifikacijski doktorski ispit pristupnika Krešimira Grgića, dipl.ing. elektrotehnike, pred Povjerenstvom u sastavu: prof.dr. Snježana Rimac-Drlje, prof.dr. Drago Žagar i prof.dr. Goran Martinović.
⇦ Nazad na pregled obavijesti