Novosti i događanja

Traže se doktorand i poslijedoktorand u području računalnog vida i strojnog učenja na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva

11.03.2021. | Robert Cupec PromovirajIspis

Otvorene su pozicije doktoranda i poslijedoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu
elektrotehnike i računarstva u području računalnog vida i strojnog učenja na projektu „Robusno
kodiranje strukturiranog svjetla za 3D oslikavanje u teškim uvjetima“ (3D-CODING). Pozicija
doktoranda je financirana u trajanju do četiri godine, a poslijedoktoradna u trajanju do dvije
godine.

Potrebne kvalifikacije:
Doktorand: Prema uvjetima za upis doktorskog studija elektrotehnike i računarstva na FER-u, vidi
https://www.fer.unizg.hr/studiji/doktorski_studij/upis.
Poslijedoktorand: Doktorat iz elektrotehnike, računarstva i srodnih područja te objavljeni radovi u
području računalnog vida, strojnog učenja, optike i srodnim područjima.

Zainteresirane kandidate molimo da upite i prijave (životopis, kratko motivacijsko pismo i
neobavezno pismo preporuke) šalju e-poštom na tomislav.petkovic.jr@fer.hr. Prijave će se
razmatrati do popunjena otvorenih pozicija.

⇦ Nazad na pregled obavijesti