Novosti i događanja

Interni natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata IZIP 2019

22.01.2019. | Irena Galić PromovirajIspis

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje u tekstu Fakultet), raspisuje interni natječaj za prijavu znanstveno istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu doktoranada. 

Uvjeti natječaja  

 • predlagatelj projekta mora biti djelatnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju  (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor);
 • projekt treba osigurati potporu istraživačkom radu doktoranda kojemu je mentor predlagatelj projekta;
 • projekti kojima se osigurava financiranje istraživanja doktoranada koje nije osigurano na drugim tekućim projektima imat će prednost pri rangiranju;
 • tema projekta treba biti znanstveno kompetitivna (objavljivanje rezultata istraživanja treba biti moguće u časopisima indeksiranim u WoS bazi);
 • predviđeno trajanje projekta je od 25. veljače 2019. do 24. veljače 2020.; 
 • ukupna financijska sredstva predviđena za ove projekte iznose 100.000,00 kn, a osigurat će se dijelom iz namjenskih sredstava za institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, a dijelom iz školarina za sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij.

Prihvatljivi troškovi 

Predviđena financijska sredstva po projektu mogu biti u maksimalnom iznosu do 8.000,00 kn, a  trebaju  pokrivati  troškove  istraživanja  i  mobilnosti  doktoranada,  te  diseminacije  rezultata  istraživanja. Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju: 

 • materijalne  troškove  (laboratorijski  materijal,  troškovi  provođenja  eksperimenata, 
 • terenski troškovi, potrošni materijal, itd.);  
 • troškove opreme (nabavka sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje,
 • nadogradnja);
 • nabavku knjiga i časopisa, članarine u stručnim udrugama;
 • putne troškove;
 • troškove sudjelovanja na znanstvenim skupovima doktoranda i mentora;
 • i druge troškove po posebnom odobrenju.

Evaluacija projekta

Prijedlog o prihvaćanju/odbijanju projekata i iznosu financiranja donijet će Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti, na temelju bodovne liste. Bodovat će se svrha i cilj istraživanja, broj i uspješnost doktoranada uključenih u projekt, znanstvena produktivnost mentora, istraživački plan i efikasnost korištenja financijskih sredstava u smislu koristi za napredovanje doktoranada na doktorskom studiju. Konačnu odluku o prihvaćenim projektima donijet će Fakultetsko vijeće.

Napomene

Ne odobrava se financiranje za doktorande koji su zaposleni na projektu.

Ako za vrijeme provedbe projekta dođe do promjene u odnosu na prijavu voditelj je obavezan informirati Fakultet o nastalim promjenama.

Prijava na natječaj

Prijave na posebnom obrascu se podnose u elektroničkom obliku (popunjeni Prijavni_Obrazac_IZIP_2019_ime_prezime_voditelja.docx) na adresu e-pošte irena.galic@ferit.hr i tiskanom obliku s potpisom predlagatelja u ured prodekana gđi. Emiliji Horvat rok prijave je 5. veljače 2019. godine.

⇦ Nazad na pregled obavijesti