Novosti i događanja

Poziv na predavanje: OpenWrt - Application Development

05.04.2018. | Željko Hocenski PromovirajIspis

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku i Odjel za pouzdanost Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje:

Hrvoje Varga

iz tvrtke Sartura d.o.o. Osijek

četvrtak, 5.4.2018. u 13:15 dvorana K2-12

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Cara Hadrijana 10, Kampus

Sažetak

U ovom predavanju ćemo pokriti osnove OpenWrt-a u kojima ćemo općenito pokazati OpenWrt projekt, pokriti značajke OpenWrt, kao i strukturu i dizajn. Detaljno ćemo objasniti module OpenWrt i implementirati prilagođenu aplikaciju na C programskom jeziku koji će koristiti cijeli OpenWrt eko-sustav. Dodatno, prikazat će se i objasniti svi potrebni alati i metode koje se koriste za izradu aplikacije.Chapter Chair:

Abstract

In this lecture, we will cover OpenWrt basics in which we will show OpenWrt project in general, cover OpenWrt features as well as its structure and design. We will explain OpenWrt modules in details and implement a custom application in C programming language which will utilize the whole OpenWrt eco-system. Additionally, all necessary tools and methodlogies used to create an application will be presented and explained. 

 

Biografija

Hrvoje Varga trenutno je zaposlen u Sarturi na razvoju alata i sustava koji se temelje na distribuciji GNU / Linuxa. Njegovi svakodnevni poslovi uključuju razvoj programskih rješenja, njihovu integraciju, testiranje i dokumentaciju. Usmjeren je na razvoj softvera pomoću C i Go programskih jezika i uvijek je otvoren za mogućnost korištenja novih sustava i alata otvorenog koda. Hrvoje je zagovornik filozofije otvorenog koda i suradnik na raznim open source projektima kao što su LLVM, GDB, OpenWrt, MUSL, Sysrepo itd. Hrvoje je suosnivač Inicijative Open Source Osijek.

Hrvoje Varga is currently employed at Sartura on developing tools and systems based on GNU/Linux distribution. His day-to-day assignments include developing programmatic solutions, their integration, testing and documentation. He is oriented on a software development using C and Go programming languages and he is always open to the possibility of using new open source systems and tools. Hrvoje is an advocator of Open Source philosophy and contributor to various open source projects like LLVM, GDB, OpenWrt, MUSL, Sysrepo, etc. Hrvoje is a co-founder of Open Source Osijek initiative.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti