Novosti i događanja

Interni natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata

02.06.2017. | Snježana Rimac-Drlje PromovirajIspis

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje u tekstu Fakultet), raspisuje interni natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu doktoranada.

Uvjeti natječaja

 • predlagatelj projekta mora biti djelatnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor);
 • projekt treba osigurati potporu istraživačkom radu doktoranda kojemu je mentor predlagatelj projekta;
 • projekti kojima se osigurava financiranje istraživanja doktoranada koje nije osigurano na drugim tekućim projektima imat će prednost pri rangiranju;
 • tema projekta treba biti znanstveno kompetitivna (objavljivanje rezultata istraživanja treba biti moguće u časopisima indeksiranim u WoS bazi);
 • predviđeno trajanje projekta je od 1. rujna 2017. do 30 rujna 2018.;
 • ukupna financijska sredstva predviđena za ove projekte iznose 100.000,00 kn, a osigurat će se dijelom iz namjenskih sredstava za institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, a dijelom iz školarina za sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij.

Prihvatljivi troškovi

Predviđena financijska sredstva po projektu mogu biti u maksimalnom iznosu do 8.000,00 kn, a trebaju pokrivati troškove istraživanja i mobilnosti doktoranada, te disiminacije rezultata istraživanja. Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju:

 • materijalne troškove (laboratorijski materijal, troškovi provođenja eksperimenata, terenski troškovi, potrošni materijal, itd.);
 • troškove opreme (nabavka sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje, nadogradnja);
 • nabavku knjiga i časopisa, članarine u stručnim udrugama;
 • putne troškove;
 • troškove sudjelovanja na znanstvenim skupovima doktoranda i mentora;
 • i druge troškove po posebnom odobrenju.

Evaluacija projekata

Prijedlog o prihvaćanju/odbijanju projekata i iznosu financiranja donijet će Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti,  na temelju bodovne liste. Bodovat će se svrha i cilj istraživanja, broj i uspješnost doktoranada uključenih u projekt, znanstvena produktivnost mentora, istraživački plan i efikasnost korištenja financijskih sredstava  u smislu koristi za napredovanje doktoranada na doktorskom studiju. Konačnu odluku o prihvaćenim projektima donijet će Fakultetsko vijeće.

Prijava na natječaj

Prijave na posebnom obrascu se podnose u elektroničkom obliku na adresu e-pošte rimac@etfos.hr i tiskanom obliku s potpisom predlagatelja u ured prodekana gđi. Tanji Amber. Rok prijave je 20. lipanj 2017. godine.

⇦ Nazad na pregled obavijesti