Novosti i događanja

Poziv na predavanje prof. dr. sc. Z. Šipuša 7.03.2017.

01.03.2017. | Ana Šokčević PromovirajIspis

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek poziva Vas na predavanje

"Strukturiranje elektromagnetskih problema - jasan put u dizajnu elektromagnetskih struktura"

koje će održati prof.dr.sc. Zvonimir Šipuš, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, u utorak 7. ožujka 2017. u 13 sati u Vijećnici FERIT-a, Kneza Trpimira 2b, Osijek, I kat.

Sadržaj: Konstrukcija elektromagnetskih struktura u većini slučajeva vrlo je zahtjevan inženjerski zadatak. Kako se analitička rješenja mogu izvesti samo za kanonske geometrije, u praksi se dizajn elektromagnetskih struktura vrši isključivo uz pomoć komercijalnih programa. U predavanju će se razmatrati važnost strukturiranja elektromagnetskog problema kojeg trebamo riješiti. Drugim riječima, za uspješan dizajn strukture potrebno je imati jasan elektromagnetski koncept onoga što želimo postići, odnosno ne bi se smjeli samo pouzdati u mogućnost optimizacije koju nudi svaki komercijalni elektromagnetski program. Važnost strukturiranja elektromagnetskih problema biti će ilustrirana na nekoliko primjera – na mekim i tvrdim površinama te valovodima sa zabranjenim pojasom frekvencija. Nadalje, teorem ekvivalencije omogućava nam da podijelimo složene elektromagnetske problem na nekoliko jednostavnijih podproblema koje je puno jednostavnije moguće riješiti. Na taj način možemo izgraditi vlastitu programsku podršku za analizu složenih elektromagnetskih struktura. Ta mogućnost biti će ilustrirana na nekoliko primjera, od izgradnje algoritma za izračun Greenovih funkcija do analize elektromagnetskog plašta nevidljivosti.

Zvonimir Šipuš rođen je 1964. godine  u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirao je i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. odnosno 1991. godine, a doktorirao je 1997. godine na Chalmers University of Technology, Göteborg, Švedska. Od 1988. do 1994. godine  radio je na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu gdje je bio uključen u razvoj detektora za eksplozivne plinove. Od kolovoza 1993. godine radi na Zavodu za radiokomunikacije FER-a gdje je i danas u svojstvu redovitog profesora (od 2008. godine). Od rujna 1994. godine do listopada 1997. godine nalazio se  na znanstvenom usavršavanju na Chalmers University of Technology, Göteborg, Švedska, gdje je bio doktorski student. Na istom je sveučilištu bio gostujući istraživač od 1999. do 2005. godine s obvezom da šest tjedana godišnje pomaže u istraživačkom radu i u poslijediplomskoj nastavi. Od 2006. godine obavlja nastavu i u Europskoj doktorskoj školi iz antena (European School of Antennas). Njegovi glavni istraživački interesi vezani su uz numerički elektromagnetizam s primjenom na antene, mikrovalne strukture i optičke komunikacije. Autor je ili koautor više od 50 radova u znanstvenim časopisima. Dobitnik je državne godišnje nagrade za znanost za 2006. godinu.

⇦ Nazad na pregled obavijesti