Novosti i događanja

Poziv na predavanje izv.prof.dr.sc. Tomislava Matića 22. veljače 2017. u 12 sati

17.02.2017. | Snježana Rimac-Drlje PromovirajIspis

Poštovani,

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek poziva Vas na predavanje

Bežični senzorski čvor za mjerenje analognih signala

 koje će održati izv.prof.dr.sc. Tomislav Matić u srijedu 22. veljače 2017. s početkom u 12 sati u Vijećnici fakulteta, Kneza Trpimira 2b, I kat.

 

Sažetak predavanja:

Kako bi se postigla energetska učinkovitost i smanjila površina integriranih sklopova za bežični prijenos, u posljednje se vrijeme primjenjuju asinkroni dizajn i širokopojasni modulacijski postupci. Veliki izazov pri projektiranju asinkronog bežičnog prijenosa je detekcija signala na strani prijemnika i uspostava više-korisničkog prijenosa. Za bežični prijenos analognog signala na kratke udaljenosti, primjenjivog u senzorskim čvorovima bežičnih senzorskih mreža, većina funkcionalnosti koje pružaju postojeća rješenja nije nužno i potrebna. U skladu sa zahtjevima, senzorski čvor za mjerenje analognih signala  može se realizirati samo sa dva podsustava, sklopa za vremensko kodiranje (Time Encoding Machine – TEM) i modulatora za bežični prijenos s integriranom linijom za kašnjenje. Sklop za vremensko kodiranje obavlja pretvorbu analognog ulaznog napona u impulsni niz na izlazu kod kojeg je informacija pohranjena u razmaku između impulsa, frekvenciji ili faktoru ispune. Impulsni niz prikladan je za jednostavno više-korisničko kodiranje korištenjem linije za kašnjenje. Originalni i zakašnjeli impulsni niz pogone impulsni generator na izlazu senzorskog čvora i osiguravaju više-korisnički bežični prijenos. Zbog jako uskog impulsa i načina rada s iznimno niskim faktorom ispune, ultra-širokopojasni modulacijski postupci (Ultra-Wideband – UWB) logičan su izbor za energetski učinkovit bežični prijenos na kratke udaljenosti.

 

Životopis:

Tomislav Matić rođen je u Osijeku, 24. listopada 1978. Zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike, smjer elektronika i automatizacija stječe 2002. godine na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj kašnjenja komparatora s histerezom na središnju frekvenciju asinkronog sigma-delta modulatora“ obranio je 18. svibnja 2010. godine na Zavodu za komunikacije Elektrotehničkog fakulteta Osijek. Objavio je 25 znanstvenih radova i tri međunarodne patentne prijave. Područje istraživačkog rada obuhvaća analogno-digitalnu pretvorbu, sigma-delta modulaciju, dizajn asinkronih krugova, krugove i sustave za primjenu u komunikacijama te ultra-širokopojasne komunikacijske sustave. Kao suradnik ili voditelj sudjelovao je u provedbi 7 znanstvenih i stručnih projekata. Trenutno je zaposlen na radnom mjestu izvanrednog profesora na Zavodu za komunikacije Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku.

⇦ Nazad na pregled obavijesti