Novosti i događanja

Poziv na predavanje prof.dr. Andreja Štrukelja 16. prosinca 2016. u 13 sati K2-1

08.12.2016. | Željko Hocenski PromovirajIspis

 

Odjel za sustave, čovjeka i kibernetiku Hrvatske sekcije IEEE poziva Vas na predavanje

Primjena elektroničkih i optičkih mjerenja u građevinarstvu

The application of electronic and optical measurements in construction

 

Izv.prof.dr. Andrej Štrukelj

 

petak, 16. prosinca i 13 sati, predavaonica K2-1

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Cara Hadrijana 10

Sažetak:

U uvodu predavanja će biti prikazan pregled metoda mjerenja i njihova fizikalna osnova, a zatim će biti na izabranim praktičnim primjerima prikazane različite tehnologije izvođenja eksperimentalnih istraživanja te načini za prikupljanje, obradu i interpretaciju rezultata mjerenja. Prikazani će biti primjeri iz:

 • građevinske prakse:
 • probna opterećenja mostova,
 • nadgledanje objekata tijekom izgradnje, testiranje dubokih temelja,
 • rješenja za kontinuirano praćenje otvaranja pukotina dinamički opterećenih konstrukcija,
 • mjerenje deformacija prednapetih ploča prilikom prednaprezanja i u kasnijim fazama opterećivanja - novi putnički terminal u zračnoj luci Zagreb,
 • rješenja za testiranje sile izvlačenja navojnih čeličnih sidara u betonu,
 • mjerenje temperature u masivnom betonu tijekom hidratacije (elektronička mjerenja u temeljnoj ploči i zidovima stupa vijadukta Crni Kal)
 • optička mjerenja temperature i deformacija u ranim fazama stvrdnjavanja betona - početak vezanja, skupljanja, puzanja,
 • mjerenja u laboratorijama:
 • eksperimentalni rad na europskom projektu Wood Wisdom,
 • eksperimentalni rad u okviru magistarskih i diplomskih radova studenta,
 • testovi prototipa zaštitne ograde protiv vjetra za viadukt Crni Kal u vjetrovnom kanalu na Arsenalovom institutu u Beču…
 • drugih područja tehnike
 • testiranje opterećenja osovina tramvaja – Potsdam, Njemačka
 • testiranje uspješnosti nadogradnje željezniške pruge testiranjem opterećenja podvozja pogonske lokomotive – Beč, Muenchen, Klagenfurt,
 • testiranje stabilnosti šasije prototipa Neoplanovog aerodromskog autobusa,
 • mjerenja deformacija krila ultralakog zrakoplova – Pipistrel…

 

Kratki životopis:

Andrej Štrukelj je izvanredni profesor za operativno građevinarstvo na Sveučilištu u Mariboru, Slovenija. Njegova akademska karijera je započela na području građevinske mehanike. Radio je na problemima dinamičke interakcije objekat - tlo (širenje potresnih valova kroz slojeviti polu-prostor). Istraživački rad na ovom području rezultirao je u njegovom magistarskom radu i također u doktorski disertaciji. Cijelo vrijeme je radio i na području građenja mostova. Surađivao je u teoretskom i eksperimentalnom istraživanju nekoliko mostova i vijadukata koji su bili izgrađeni u okviru slovenskog programa izgradnje autocesta. Od posebne važnosti je aerodinamička analiza na viaduktu Crni Kal, gdje je zajedno sa projektantskim timom uspio pronaći optimalno rješenje za zaštitu prometa od vjetrova jačeg inteziteta. Tijekom posljednjih dvadeset godina njegova istraživanja i praktički rad posvećeni su eksperimentalnoj analizi konstrukcija, uključujući razvoj i primjenu elektronskih i optičkih mjernih metoda. U okviru ovih aktivnosti je izveo testove opterećenja na više od 300 mostova, viadukata i drugih infrastrukturnih objekata. Kao dio istraživanja na ovom području je pripremio puno tehnoloških rješenja i inovacija, koje su bile odmah primjenjene u praksi. Sudjelovao je u nekoliko europskih projekata.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti