Novosti i događanja

Poziv na predavanje prof.dr.sc. Bojana Jerbića 30. studenog 2016. u 10 sati

24.11.2016. | Snježana Rimac-Drlje PromovirajIspis

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u suradnji s IEEE Odjelom za sustave, čovjeka i kibernetiku poziva na predavanje

Nove tehnologije otvaraju nove mogućnosti

koje će održati prof. dr. sc. Bojan Jerbić   30. studenog 2016. u 10 sati u Vijećnici Fakulteta , Kneza Trpimira 2b, Osijek. 

Sadržaj predavanja

Živimo u vremenu kada se uspostavljaju novi modeli povezanosti ljudi, objekata i sustava, kreirajući dinamične i samoorganizirajuće tvorevine, kao i nove ekonomske modele i društvene vrijednosti. Nove tehnologije se ne mogu kupiti, jer uz njih ide znanje koje se može steći samo participirajući u razvoju. Sukladno ubrzanom tehnologijskom razvoju robotika već duže vrijeme proširuje objekt vlastite definicije, od programabilnog stroja do kognitivnog agenta koji će promijeniti naš život kako fizički, tako i emotivno i etički. Kako se možemo uključiti u novu industrijsku revoluciju? U izlaganju će biti istaknuti glavni izazovi u razvoju kognitivnih strojeva, od semantičke percepcije, učenja, interakcije do preispitivanja potpuno novih istraživačkih smjerova kroz znanstvene projekte i razvoj laboratorija za autonomne sustave i računalnu inteligenciju na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu.

 

Životopis

Dr. sc. Bojan Jerbić redoviti je profesor Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, na Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava. Predaje kolegije iz područja projektiranja automatskih sustava, inteligentne robotike i inženjerskog računarstva te je zaslužan za stalni razvoj i uvođenje novih nastavnih sadržaja.

Znanstvena istraživanja provodi u području umjetne inteligencije u robotici. Bavi se istraživanjem i razvojem inteligentnih modela upravljanja višeagentskim robotskim sustavima, interakcijom robota i ljudi i modelima robotske svijesti. Usavršavao se u SAD-u, a zajedno sa svojim suradnicima održava suradnju s mnogim europskim sveučilištima. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova, tri knjige te sudjelovao u brojnim istraživačkim i razvojnim projektima. Održao je više od četrdeset pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Zahvaljujući istraživačkim projektima i suradnji s gospodarstvom razvio je jedan od najnaprednijih laboratorija za primijenjenu robotiku u Europi.

Član je uredničkog odbora uglednih časopisa International Journal of Simulation Modeling i Transactions of FAMENA. Također, predsjednik je Hrvatskog društva za sustave, tajnik Odjela sustava i kibernetike Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i član Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj i Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti