Novosti i događanja

Poziv na javni razgovor kandidata Damira Crnkovića

04.10.2016. | Darko Mihić PromovirajIspis

U utorak, 11. listopada 2016. u 13 sati, u vijećnici Fakulteta, održat će se javni razgovor sa obranom teme doktorske disertacije pristupnika Damira Crnkovića, dipl.ing. pred Povjerenstvom za prihvaćanje teme doktorske disertacije u sastavu:

Doc.dr.sc.Zvonimir Klaić, predsjednik

Prof.dr.sc. Damir Šljivac, predloženi mentor

Izv.prof.dr.sc. Alfredo Višković, član, Tehnički fakultet Rijeka

 

Predložena tema doktorske disertacije ima naslov: " Model planiranja i razvoja distribucijske mreže prema pametnoj mreži ".  

⇦ Nazad na pregled obavijesti