Novosti i događanja

Interni natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata

16.09.2016. | Snježana Rimac-Drlje PromovirajIspis

Interni natječaj Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (dalje u tekstu: Fakultet), raspisuje interni natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu doktorandima, studentima poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Elektrotehnika Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

Uvjeti natječaja

 • predlagatelj projekta mora biti djelatnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor) i mora biti mentor doktorandu;
 • potrebno je predvidjeti i razraditi uključivanje doktoranada u rad na projektu;
 • tema projekta treba biti znanstveno kompetitivna i prilagođena studijskom programu doktorskog studija (objavljivanje rezultata istraživanja treba biti moguće u časopisima indeksiranom u WoS);
 • predviđeno trajanje projekta je od 1. studenog 2016. do 31. listopada 2017.
 • ukupna financijska sredstva predviđena za ove projekte iznose 50.000,00 kn, a osigurat će se dijelom iz namjenskih sredstava za institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, a dijelom iz školarina za sveučilišni poslijediplomski (doktorski) studij.

Prihvatljivi troškovi

Predviđena financijska sredstva po projektu mogu biti u maksimalnom iznosu do 8.000,00 kn, a trebaju pokrivati troškove istraživanja i mobilnosti doktoranada, te disiminacije rezultata istraživanja. Prihvatljivi troškovi obuhvaćaju:

 • materijalne troškove (laboratorijski materijal, troškovi provođenja eksperimenata, terenski troškovi, potrošni materijal, itd.);
 • troškove opreme (nabavka sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje, nadogradnja);
 • nabavku knjiga i časopisa, članarine u stručnim udrugama;
 • putne troškove;
 • troškove sudjelovanja na znanstvenim skupovima doktoranda i mentora;
 • i drugi troškove po posebnom odobrenju.

Evaluacija projekata

Prijedlog o prihvaćanju/odbijanju projekata i iznosu financiranja donijet će Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti,  na temelju bodovne liste. Bodovat će se svrha i cilj istraživanja, broj i uspješnost doktoranada uključenih u projekt, znanstvena produktivnost mentora, istraživački plan i efikasnost korištenja financijskih sredstava  u smislu koristi za napredovanje doktoranada na doktorskom studiju. Konačnu odluku o prihvaćenim projektima donijet će Fakultetsko vijeće.

 

Prijava na natječaj

Prijave na posebnom obrascu se podnose u elektronskom i tiskanom obliku. Rok elektroničke prijave je 30. rujna 2016. godine do 12:00 sati na adresu e-pošte rimac@etfos.hr te kopiju na emilija.horvat@etfos.hr. Prijava u tiskanom obliku podnosi se u uredu prodekana gđi. Emiliji Horvat.

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti