Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Znanost i suradnja  

NATJEČAJ za upis 15 studenata na Sveučilišni specijalistički studiji Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, za upis 15 studenata na Sveučilišni specijalistički studij Napredne komunikacije tehnologije i 15 studenata za upis na Sveučilišni specijalistički studij Procesno računarstvo u akademskoj 2023./2024. godin

Datum objave: 27.04.2023. | Objavi(o)/la: Miriam Arambašić
starija objava >> << novija objava

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis 15 studenata na Sveučilišni specijalistički studiji Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, za upis 15 studenata na Sveučilišni specijalistički studij Napredne komunikacije tehnologije i 15 studenata za upis na Sveučilišni specijalistički studij Procesno računarstvo

u akademskoj 2023./2024. godini

 

I.

  1. Sveučilišni specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, izvodi se iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, iz znanstvenog polja Elektrotehnike, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj specijalist/specijalistica elektroenergetskih mreža u tržišnom okruženju – spec. el.
  2. Sveučilišni specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije izvodi se iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, iz znanstvenog polja Elektrotehnike, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj specijalist/specijalistica naprednih komunikacijskih tehnologija – spec. el.
  3. Sveučilišni specijalistički studij Procesno računarstvo izvodi se iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, iz znanstveno polja Računarstvo, a njegovim završetkom stječe se akademski stupanj specijalist/specijalistica procesnog računarstva – spec. comp.
  4. Sveučilišni specijalistički studiji Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju, Sveučilišni specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije i Sveučilišni specijalistički studij Procesno računarstvo traju jednu godinu i šest mjeseci odnosno tri semestra i njihovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova.

 

II.

UVJETI UPISA:

Pravo prijave za upis I. godine Sveučilišnog specijalističkog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju i Sveučilišnog specijalističkog studija Napredne komunikacijske tehnologije imaju:

pristupnici sa završenim sveučilišnim dodiplomskim ili sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstvo ili nekim od srodnih fakulteta u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije s prosječnom ocjenom sveučilišnog diplomskog ili sveučilišnog dodiplomskog studija najmanje 3,0.

Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji za upis na Sveučilišni specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju jesu:

- sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili sveučilišni diplomski studij računarstva na nekom od tehničkih fakulteta

- završen sveučilišni diplomski studij iz fizike i informatike

Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji za upis na Sveučilišni specijalistički studij Napredne komunikacijske tehnologije jesu:

- završen sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na nekom od tehničkih fakulteta,

- završen sveučilišni diplomski studij matematike ili fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz obvezne ispite razlike za svakog studenta posebno, ovisno o odslušanom prijediplomskom/diplomskom programu,

- završen sveučilišni diplomski studij informacijskih i/ ili komunikacijskih znanosti, uz obvezne ispite razlike za svakog studenta posebno, ovisno o odslušanom prijediplomskom/diplomskom programu.

 

 

Pravo prijave za upis I. godine Sveučilišnog specijalističkog studija Procesno računarstvo imaju:

pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstvo ili nekim od srodnih fakulteta u Hrvatskoj ili u nekoj od zemalja Europske unije i ostvarenim najmanje 300 ECTS bodova te prosječnom ocjenom  sveučilišnog diplomskog studija najmanje 3,0, a na sveučilišnom dodiplomskom studiju najmanje 3,2 ili student treba pripadati skupini od 30% najboljih u svojoj generaciji.

Odgovarajući srodni sveučilišni diplomski studiji jesu:

- završen sveučilišni diplomski studij elektrotehnike ili računarstva na nekom od tehničkih fakulteta,

- završen sveučilišni diplomski studij matematike ili fizike, s usmjerenjem na informatičke znanosti, uz propisivanje ispita razlike za svakog studenta posebno, ovisno o odslušanom prijediplomskom/diplomskom programu,

- završen sveučilišni diplomski studij informacijskih i/ili komunikacijskih znanosti, ali uz obvezno polaganje ispita razlike za svakog studenta posebno ovisno o odslušanom prijediplomskom/diplomskom programu.

 

Iznimno, upis na sveučilišne specijalističke studije može se odobriti i pristupniku koji je završio studij s nižim uspjehom, ukoliko mu dva nastavnika ili jedan nastavnik i poslodavac, na temelju rezultata rada tijekom i nakon završetka sveučilišnog diplomskog studija, daju preporuku za nastavak sveučilišnog  specijalističkog studija.

 

Za upis na Sveučilišni specijalistički studij Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju mogu se prijaviti pristupnici sa završenim magisterijem znanosti iz polja elektrotehnike, a na Sveučilišni specijalističke studije Napredne komunikacijske tehnologije i Procesno računarstvo pristupnici sa završenim magisterijem znanosti iz polja elektrotehnike ili računarstva, iznimno, može se odobriti upis i magistrima znanosti iz drugih polja tehničkih znanosti, uz obvezno polaganje ispita razlike.

 

III.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

• obrazac prijave za upis na sveučilišni specijalistički studij

• diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju odnosno sveučilišnom dodiplomskom studiju ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva,

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena,

• rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu,

• životopis,

• odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu o samofinanciranju (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu).

 

Prijavu za upis na sveučilišni specijalistički studij podnose se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Prijava za sveučilišni specijalistički studij (navesti naziv sveučilišnog specijalističkog studija)

Kneza Trpimira 2b

31 000 Osijek

 

Rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2023. godine.

Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 25. studenog 2023. godine.

 

IV.        

Troškovi sveučilišnih specijalističkih studija:

Ukupna školarina sveučilišnog specijalističkog studija iznosi 3.185,34 eura i može se platiti u 3 obroka po 1.061,78 eura, obroci se uplaćuju prilikom upisa u viši semestar  ili koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

Školarina se uplaćuje na račun Fakulteta elektrotehnike računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, otvoren kod Hrvatske poštanske banke.

 

V.

ODABIR kandidata:

Odabir pristupnika bit će proveden na temelju vrednovanja srednje vrijednosti uspjeha na završenom sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju odnosno sveučilišnom dodiplomskom studiju.

Upisi će se obaviti i nastava ustrojiti ukoliko bude najmanje 5 prijavljena pristupnika po studiju.

 

VI.

Obrasci i upute za studente sveučilišnih specijalističkih studija nalaze se na stranici: https://www.ferit.unios.hr/upisi-i-studiji/specijalisticki-studiji.

Dodatne informacije o sveučilišnim specijalističkim studijima možete dobiti od Ureda za studente. Vaše upite možete poslati na e-mail adresu miriam.arambasic@ferit.hr ili na telefon: 031/224-625.

 

VII.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem i uputama za prijavu neće se razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr