Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Znanost i suradnja  

Interni natječaj za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata IZIP2023

Datum objave: 01.02.2023. | Objavi(o)/la: Miriam Arambašić
starija objava >> << novija objava

Interni natječaj


Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
za prijavu znanstveno-istraživačkih projekata


IZIP2023


Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku (dalje u tekstu Fakultet), raspisuje interni natječaj za prijavu znanstveno-
istraživačkih projekata čija je osnovna svrha osigurati potporu istraživačkom radu doktoranada.


Uvjeti natječaja

 

 • predlagatelj projekta mora biti djelatnik Fakulteta u znanstveno-nastavnom zvanju (docent, izvanredni profesor, redoviti profesor);
 • projekt treba osigurati potporu istraživačkom radu doktoranda kojemu je mentor predlagatelj projekta;
 •  projekti kojima se osigurava financiranje istraživanja doktoranada koje nije osigurano na drugim tekućim projektima imat će prednost pri rangiranju;
 • tema projekta treba biti znanstveno kompetitivna (objavljivanje rezultata istraživanja treba biti moguće u časopisima indeksiranim u WoS bazi);
 • predviđeno trajanje projekta je od 1. ožujka 2023. do 31. prosinca 2023.;


Prihvatljivi troškovi

Predviđena financijska sredstva po projektu mogu biti u maksimalnom iznosu izračunatom prema
Pravilniku o internim znanstveno-istraživačkim projektima Fakulteta elektrotehnike, računarstva i
informacijskih tehnologija Osijek (uz vrijednost koeficijenta k=130,00 eura), a trebaju pokrivati
troškove istraživanja i mobilnosti doktoranada, te diseminacije rezultata istraživanja. Prihvatljivi
troškovi obuhvaćaju:

 

 •  materijalne troškove (laboratorijski materijal, troškovi provođenja eksperimenata,
 •  terenski troškovi, potrošni materijal, itd.);
 •  troškove opreme (nabavka sitne i srednje znanstvene opreme, održavanje,
 • nadogradnja);
 • nabavku knjiga i časopisa, članarine u stručnim udrugama;
 • putne troškove;
 • troškove sudjelovanja na znanstvenim skupovima doktoranda i mentora;
 • i druge troškove po posebnom odobrenju.


Evaluacija projekta


Prijedlog o prihvaćanju/odbijanju projekata i iznosu financiranja donijet će Povjerenstvo za
stjecanje doktorata znanosti, na temelju bodovne liste. Bodovat će se svrha i cilj istraživanja,
uspješnost doktoranada uključenih u projekt, znanstvena produktivnost mentora, istraživački plan
i efikasnost korištenja financijskih sredstava u smislu koristi za napredovanje doktoranada na
doktorskom studiju. Konačnu odluku o prihvaćenim projektima donijet će Fakultetsko vijeće.
Ako za vrijeme provedbe projekta dođe do promjene u odnosu na prijavu voditelj je obavezan
informirati Fakultet o nastalim promjenama.


Prijava na natječaj


Prijave na posebnom obrascu se podnose u elektroničkom obliku na adresu e-pošte
robert.cupec@ferit.hr i tiskanom obliku s potpisom predlagatelja u ured prodekana gđi. Marini
Maslać Popadić. Rok prijave je 15. veljače 2023. godine.

Prilozi

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr