Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Znanost i suradnja  

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveucilištima u akademskoj godini 2022./2023.

Datum objave: 28.10.2022. | Objavi(o)/la: Tihana Vajnand
starija objava >> << novija objava

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“, pozivaju na podnošenje prijave za stipendiju za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2022./2023.

Stipendije su namijenjene kandidatima upisanima na diplomske i poslijediplomske studije, koji do 1. listopada 2022. godine neće navršiti 30 godina.

Prednost imaju kandidati koji:

  1. imaju prihvatno pismo od ustanove u Velikoj Britaniji (detaljnije objašnjeno u točki 5. u popisu prijavne dokumentacije niže);
  2. nisu do trenutka prijave provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu;
  3. su u trenutku prijave upisani u poslijediplomski doktorski studij u RH;
  4. su asistenti i stručni suradnici na visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima u RH.

Stipendije se dodjeljuju za znanstveno istraživanje te nisu namijenjene za razdoblje studija, stoga ne postoji mogućnost snošenja troškova studija na britanskom sveučilištu.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a i izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju, a konačnu odluku o dodjeli stipendije donosi zaklada „British Scholarship Trust“.Britanska strana („British Scholarship Trust“) uplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Velikoj Britaniji, a troškove putovanja stipendista u Veliku Britaniju snosi hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a).
Detaljne informacije o stipendiji mogu se pronaći na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka na engleskome jeziku:

1. otisnut, ispunjen te potpisan on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a;
2. otisnut, ispunjen te potpisan prijavni obrazac na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“ (kandidati trebaju prijavne obrasce ispuniti na računalu);
3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
4. prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
5. prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s mentorom u odabranoj instituciji iz kojega je vidljivo da su mentor i britanska ustanova voljni prihvatiti kandidata (korespondencija u obliku e-pošte);
6. presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (neovjerena preslika diplome izdane na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik); kandidati koji su upisani u diplomski studij trebaju priložiti presliku diplome od preddiplomskoga studija, a kandidati koji su upisani u poslijediplomski studij trebaju priložiti presliku diplome od diplomskoga studija;
7. potvrdu o upisu u studij i prijepis ocjena položenih ispita s trenutačnog studija (neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik); ako kandidat u trenutku prijave nema položenih ispita, treba dostaviti potvrdu o tome;
8. dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):a) ocjene tijekom studija (neovjerena preslika stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda visokog učilišta na engleskome jeziku ili potvrda visokog učilišta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik ili preslika dopunske isprave o studiju u kojoj je naveden položeni predmet iz engleskoga jezika); b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik); c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

9. dvije (2) preporuke na engleskome jeziku zatvorene u odvojenim omotnicama (preporuke je dovoljno priložiti u samo jednom primjerku dokumentacije).

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljana pitanja nalaze se ovdje.

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih visokih učilišta i instituta na kojima bi željeli realizirati mobilnost, odnosno otići na istraživački boravak, a preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom. U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2022.), britanski znanstvenik/mentor treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeli stipendije.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom na engleskome jeziku, podnosi se u dva (2) primjerka na adresu:
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb,

s naznakom: „Za stipendiju zaklade British Scholarship Trust“.

 

Rok za predaju prijave za stipendiju je 4. ožujka 2022. godine.

Odjel za visoko obrazovanje – partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u akademskoj godini 2022./2023.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka dostupnoj ovdje
.

datum otvaranja: 12.11.2021.
datum zatvaranja: 04.03.2022.

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr