Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Znanost i suradnja  

Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva u akademskoj 2022./2023. godini

Datum objave: 21.09.2022. | Objavi(o)/la: Miriam Arambašić
starija objava >> << novija objava

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za upis 30 studenata na Poslijediplomski
sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva
u akademskoj 2022./2023. godini

 

I.

 • Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva izvodi se iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika/računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
 • Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva traje tri godine, odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti.

 

UVJETI UPISA:

II.

Pravo prijave za upis I. godine doktorskog studija imaju pristupnici koji imaju:

 • Pristupnik koji je završio dodiplomski ili diplomski studij elektrotehnike, računarstva, matematike, fizike ili informatike na nekom od hrvatskih sveučilištas prosječnom ocjenom preddiplomskog i diplomskog ili dodiplomskog studija 3.8 ili više. Iznimno, može se odobriti upis pristupnika s prosjekom ocjena ispod 3,8, ali ne manje od 3,0,na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika.Za pristupnike sa završenim studijem matematike, fizike ili informatike, odredit će prijamni ispit i/ili ispite razlike.
 • Magistri znanosti računarstva, elektrotehnike i srodnih polja koji su završili studij u Hrvatskoj ili na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Magistri znanosti koji upisuju modul koji nije u znanstvenom polju završenog magisterija može se odrediti polaganja ispita razlike.
 • Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i ukoliko zadovoljavaju uvjete za upis studenata koji su završili studij na nekom od hrvatskih sveučilišta kako je opisano u ovom članku, točka I. i II.

Za sve pristupnike nužno je poznavanje jednog svjetskog jezika, te je potreban dokaz o poznavanju istog.

 

III.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

 • diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom studiju, magisteriju znanosti ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva
 • dopunsku ispravu o preddiplomskom i diplomskom odnosno dodiplomskom studiju ili prijepis ocjena,
 • preporuke dva sveučilišna profesora ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0
 • rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu i dvije fotografije (4x6 cm),
 • životopis,
 • popis i preslike objavljenih stručnih i znanstvenih radova
 • popis patenata i sudjelovanja na projektima
 • odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu).

Prijavu s dokumentima za upis na Poslijediplomski sveučilišni studij elektrotehnike i računarstva treba poslati/podnijeti na adresu:

 

 

Sveučilište Josipa JurjaStrossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Prijava za poslijediplomski doktorski studij elektrotehnike i računarstva

Ulica kneza Trpimira 2b

31 000 Osijek

 

Rok za podnošenje prijave je 28. listopada 2022. godine.

Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 25. studenog 2022. godine.

 

IV.

Troškovi Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva

 

Ukupna školarina Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva iznosi 51.000,00 kuna(6.768,86 eura), a moguće ju je plaćati u 6 obroka po 8.500,00 kuna(1.128,14 eura)prije upisa u viši semestar ili se može koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

Ukupna školarina za pristupnike s magisterijem znanosti iznosi 27.000,00 kuna(3.583,52 eura) i može se platiti u 3 obroka po 9.000,00 kuna(1.1974.51 eura)prije upisa u viši semestar.

Školarina se uplaćuje na račun Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, Hrvatska poštanska banka.

Iznosi u eurima izračunati su sukladno fiksnom tečaju konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

 

V.

ODABIR KANDIDATA:

Odabir polaznika provodi se na temelju razredbenog postupka. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja srednje vrijednosti svih ocjena na završenom preddiplomskom sveučilišnom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju, vrednovanja objavljenih radova i vrednovanju razgovora s pristupnicima. Razgovor s pristupnicima obvezni je dio natječajnog postupka. O terminu razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Pristupnik koji ne zadovolji na razgovoru bit će eliminiran iz daljnjeg postupka.

Na studij se upisuju osobe prema mjestu na rang listi pristupnika razredbenog postupka.

 

VI.

Obrasci i upute za studente Poslijediplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i računarstva nalaze se na stranici https://www.ferit.unios.hr/2021/upisi-i-studiji/poslijediplomski-studiji pod podnaslovomPoslijediplomski studiji - Prijava za upis.

 

Sve obavijesti o Poslijediplomskom sveučilišnom studiju elektrotehnike i računarstva dostupne su na Internet stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/2021/upisi-i-studiji/poslijediplomski-studiji ili Uredu za studente na e-mail: miriam.arambasic@ferit.hr ili na telefon: 031/224-625.

 

VII.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem i uputama za prijavu neće se razmatrati, kao ni nepotpune i nepravovremene prijave.

 

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

 

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr