Termini upisa

 

 OBAVIJEST O UPISU U I. GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2016./2017. GODINE

 

UPISI za I. godinu studija u ljetnom roku provodit  će se 20. srpnja 2016. godine, te 22. rujna 2016. godine u jesenskom roku u Studentskoj službi i to:

- u 9:00 sati za studente sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike

- u 11:00 sati za studente sveučilišnog preddiplomskog studija računarstva

- u 13:00 sati za studente stručnog studija elektrotehnike (svi smjerovi)

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 

- dvije fotografije veličine 35mm x 45 mm

- izvornik (original) i presliku svjedodžbe o položenoj državnoj maturi

- izvornik (original) rodnog lista (može biti stariji od 6 mjeseci)

- izvornik (original) domovnice ili drugog dokaza o državljanstvu

- dokaz o uplati 450,00 kuna za troškove upisa i upisnih materijala uplaćeni na žiro račun Fakulteta

- dokaz o uplati 30,00 kuna za projekte Studentskog zbora  uplaćeni na žiro račun Fakulteta

- dokaz o uplati školarine u iznosu od 7.370,00 kuna uplaćeni na žiro račun Fakulteta (studenti koji su već bili upisani kao redoviti studenti na drugoj visokoškolskoj ustanovi)

- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice

Kandidati koji do termina upisa ne budu imali Svjedodžbu o položenoj državnoj maturi na upis će doći bez nje, a Svjedodžbu trebaju dostaviti u mjesecu rujnu.

Žiro račun Fakulteta je: IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777 uz naznaku OIB-a u rubrici poziv na broj.

Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

U slučaju spriječenosti, pristupnika može upisati i druga osoba.