Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademija
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Upisi i studiji  

VAŽNO! Reguliranje prava iz studentskog standarda studenata

Datum objave: 01.02.2023. | Objavi(o)/la: Zvjezdana Grgić
Događaj: 01.12.2022. - 01.12.2023.


starija objava >> << novija objava

     

Poštovani studenti, 

u tekstu dolje se nalaze važne promjene koje su uslijedile s novim Zakonom o visokom obrazovanju a tiču se reguliranja prava iz studentskog standarda:

 

skladu s člankom 78. stavcima 1. i 2. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022; u daljnjem tekstu: Zakon), student koji studira u redovitom statusu na sveučilišnom ili stručnom prijediplomskom ili diplomskom studiju, sveučilišnom integriranom prijediplomskom i diplomskom studiju odnosno stručnom kratkom studiju i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na subvencionirano stanovanje i prehranu, pravo na obavljanje studentskih poslova u skladu sa zakonom koji ureduje obavljanje studentskih poslova te pravo na državne stipendije i druge novčane potpore, odnosno, student koji studira u izvanrednom statusu i koji nije u radnom odnosu niti obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ostvaruje pravo na obavljanje studentskih poslova prema zakonu koji ureduje obavljanje studentskih poslova.

 

Slijedom navedenoga, osoba u statusu redovitog studenta koja ima zasnovan radni odnos, obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja, ne ostvaruje poviše navedena prava iz studentskog standarda, odnosno osoba u statusu izvanrednog studenta koja ima zasnovan radni odnos, obavlja samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja ne ostvaruje pravo na obavljanje studentskih poslova.

 

U skladu s navedenim odredbama Zakona, Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzima podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu studenata te pristupa prilagodbi izračuna prava studenata iz studentskog standarda. Prava studenata koji imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja uređuju se kako slijedi:

 

  • Pravo na obavljanje studentskih poslova na temelju Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, broj 96/18 i 1 6/20) obustavlja se odmah.

Podatak o radno-pravnom statusu bit će implementiran u I SSP REST API kojeg koriste posrednici u obavljanju studentskih poslova za provjeru prava na obavljanje studentskih poslova, odnosno izdavanje ugovora o obavljanju studentskih poslova.

  • 1. ožujka 2023. obustavlja se pravo na pokriće troškova prehrane studenata uređeno Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata (Narodne novine, broj 120/13, 8/14 i 113/22).

Modifikacijom izračuna prava na pokriće troškova prehrane studenata, predmetno pravo obustavljat će se automatizmom.

 

  • 1. ožujka 2023. obustavlja se subvencija troškova stanovanja u studentskim i učeničkim domovima te kod privatnog stanodavca uređena Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine, broj 63/19).

Pri tome studenti smješteni u studentske i učeničke domove zadržavaju pravo nastavka stanovanja na temelju ostvarenog prava za akademsku godinu 2022./2023. uz uvjet potpunog pokrića novčanog iznosa stanovanja o vlastitom trošku.

 

  • Prilikom obrade prijava za ostvarivanje prava na dodjelu državne stipendije na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio- ekonomskoga statusa (Narodne novine, broj 110/22) i Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/22), provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenata.

 

  • Prilikom obrade prijava za ostvarivanje prava na potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), provjeravat će se podatci o radno- pravnom statusu studenata.

 

Studentima će informacija o njihovu radno-pravnom statusu biti vidljiva u Informacijskom sustavu studentskih prava kojemu je moguće pristupiti AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

 

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr