Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaSveučilišni prijediplomski studijiStručni prijediplomski studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiDoktorski studijSveučilišni specijalistički studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnjuTransfer tehnologijeMikrotik akademijaCentar za umjetnu inteligenciju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciMisija i vizijaZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaKvalitetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaNatječaji za radna mjestaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Upisi i studiji  

NATJEČAJ za upis 30 studenata na Doktorski studij elektrotehnike i računarstva u akademskoj 2024./2025. godini

Datum objave: 25.10.2024. | Objavi(o)/la: Miriam Arambašić
starija objava >> << novija objava

REPUBLIKA HRVATSKA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

 

raspisuje

 

NATJEČAJ

za upis 30 studenata na Doktorski studij elektrotehnike i računarstva

u akademskoj 2024./2025. godini

 

I.

 • Doktorski studij elektrotehnike i računarstva izvodi se iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika/računarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.
 • Doktorski studij elektrotehnike i računarstva traje tri godine, odnosno šest semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti u području tehničkih znanosti.

 

UVJETI UPISA:

II.

Pravo prijave za upis I. godine doktorskog studija imaju:

 • Pristupnik koji je završio dodiplomski sveučilišni ili sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, računarstva, matematike, fizike ili informatike na nekom od hrvatskih sveučilišta s prosječnom ocjenom sveučilišnog prijediplomskog i sveučilišnog diplomskog ili dodiplomskog sveučilišnog studija 3.8 ili više. Iznimno, može se odobriti upis pristupnika s prosjekom ocjena ispod 3,8, ali ne manje od 3,0, na temelju preporuke dva sveučilišna profesora ili na temelju rezultata istraživačkog rada pristupnika. Za pristupnike sa završenim studijem matematike, fizike ili informatike, odredit će se prijamni ispit i/ili ispite razlike.
 • Magistri znanosti računarstva, elektrotehnike i srodnih polja koji su završili studij u Hrvatskoj ili na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Magistrima znanosti koji upisuju modul koji nije u znanstvenom polju završenog magisterija može se odrediti polaganje ispita razlike.
 • Pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem elektrotehnike ili računarstva na stranim sveučilištima, nakon postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i ukoliko zadovoljavaju uvjete za upis studenata koji su završili studij na nekom od hrvatskih sveučilišta kako je opisano u ovom članku, točka I. i II.

 

Za sve pristupnike nužno je poznavanje jednog svjetskog jezika, te je potreban dokaz o poznavanju istog.

 

III.

Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti:

 • diplomu ili ovjerenu presliku diplome o završenom sveučilišnom prijediplomskom studiju i sveučilišnom diplomskom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju, magisteriju znanosti ili potvrdnicu o izjednačavanju akademskih naziva
 • dopunsku ispravu o sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju ili prijepis ocjena,
 • preporuke dva sveučilišna profesora ukoliko je prosječna ocjena manja od 3,8, ali ne manja od 3,0
 • rodni list, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu,
 • životopis,
 • popis i preslike objavljenih stručnih i znanstvenih radova
 • popis patenata i sudjelovanja na projektima
 • odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju školarine (ako pravne osobe plaćaju školarinu) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju školarinu).

 

 

 

 

 

Prijavu s dokumentima za upis na Doktorski studij elektrotehnike i računarstva treba poslati/podnijeti na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Prijava za Doktorski studij elektrotehnike i računarstva

Ulica kneza Trpimira 2b

31 000 Osijek

 

Rok za podnošenje prijave je 25. listopada 2024. godine.

Odabrani pristupnici trebaju upisati studij do 29. studenog 2024. godine.

 

IV.

Troškovi Doktorskog studija elektrotehnike i računarstva

 

Ukupna školarina Doktorskog studija elektrotehnike i računarstva iznosi 6.768,86 eura, a moguće ju je plaćati u 6 obroka po 1.128,14 eura prije upisa u viši semestar ili se može koristiti kreditne linije poslovnih banaka.

Ukupna školarina za pristupnike s magisterijem znanosti iznosi 3.583,52 eura i može se platiti u 3 obroka po 1.194,51 eura prije upisa u viši semestar.

Školarina se uplaćuje na račun Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, Hrvatska poštanska banka.

 

V.

ODABIR KANDIDATA:

Odabir polaznika provodi se na temelju razredbenog postupka. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja srednje vrijednosti svih ocjena na završenom sveučilišnom prijediplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju, vrednovanja objavljenih radova i vrednovanju razgovora s pristupnicima. Razgovor s pristupnicima obvezni je dio natječajnog postupka. O terminu razgovora pristupnici će dobiti obavijest elektroničkom poštom.

Pristupnik koji ne zadovolji na razgovoru bit će eliminiran iz daljnjeg postupka.

Na studij se upisuju osobe prema mjestu na rang listi pristupnika razredbenog postupka.

 

VI.

Obrasci i upute za studente Doktorskog studija elektrotehnike i računarstva nalaze se na stranici https://www.ferit.unios.hr/upisi-i-studiji/doktorski-studij pod podnaslovom Doktorski studiji - Prijava za upis.

 

Sve obavijesti o Doktorskom studiju elektrotehnike i računarstva dostupne su na Internet stranici Fakulteta https://www.ferit.unios.hr/upisi-i-studiji/doktorski-studij ili Uredu za studente na e-mail: miriam.arambasic@ferit.hr ili na telefon: 031/224-625.

 

VII.

Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem i uputama za prijavu neće se razmatrati, kao ni nepotpune i nepravovremene prijave.

Kandidat ima pravo podnijeti prigovor na izborni postupak u roku od 24 sata nakon objavljivanja rezultata postupka izbora kandidata.

 

Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK

 

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr