Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Završni rad P605

ECTS 10 | P 0 | A 0 | L 0 | K 0 | ISVU 41097 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

Sadržaj

U okviru završnog rada studenti će pod vodstvom mentora rješavati konkretne probleme iz područja za koje se obrazovanjem na Preddiplomskom studiju osposobljavaju. Uspješnom izradom projekta studenti će pokazati da znanja stečena na fakultetu mogu uspješno primijeniti u praksi.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

Znanja i sposobnosti za samostalni inženjerski rad.

Oblici provođenja nastave

Konzultacije s mentorom

Obveze studenata

Definirano Pravilnikom o završnim i diplomskim radovima i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Pravilnikom o završnim i diplomskim radovima i stavkom 1.9

Način provjere znanja

Rad pod nadzorom mentora

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku studija

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. stvarati istraživački izazov i samostalno provesti istraživanje

2. stvarati metodološki okvir istraživanja

3. vrednovati plan istraživanja

4. vrednovati rezultate istraživanja

5. stvarati zaključne razmatranjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti