Sveučilišni preddiplomski studij

Nazad   Loomen   Raspored   Engleski

Tjelesna kultura II P206

ECTS 1 | P 0 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 74044 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

KERŽE PETAR, nositelj

Sadržaj

Realizacija zadataka tjelesne i zdravstvene kulture provodi se u četiri programa: 1. Osnovni program; 2. Program za studente oštećenog zdravlja; 3. Fakultativni program; 4. Program izbornih aktivnosti. Programski sadržaji: a) Osnovni program 1. Sportska gimnastika. Vježbe zagrijavanja, bez sprava i na njima. Vježbe na spravama (ruče, krugovi...). Vježbe na tlu (kolutovi, vage, stavovi, premeti ...) 2. Sportske igre. Osnovni elementi sportskih igara (košarka, odbojka, nogomet, rukomet ...) 3. Atletika. Discipline trčanja (kratke i srednje pruge, kros). Skokovi: uvis, udalj. Bacanje (kugla, disk) b) Program za studente oštećenog zdravlja. Ukoliko u nastavnom procesu sudjeluju studenti oštećenog zdravlja predmetni nastavnik za svakog takvog pojedinog studenta odrediti će posebne sadržaje nastave.

Znanja i vještine koje se stječu uspješnim svladavanjem kolegija

-

Oblici provođenja nastave

-

Način provjere znanja

-

Način polaganja ispita

-

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

-

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:


Aktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti