Sveučilišni preddiplomski studij

Akademska godina:

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Linearna algebra (P101)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Matematika I (P102)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike I (P103)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)Loomen

ECTS 3 / P 30 / A 0 / L 0 / K 15

Programiranje I (P106)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Tjelesna kultura I (P107)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Fizika I (PE104)

ECTS 5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF101)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

2 . semestar

Matematika II (P201)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike II (P202)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Elektronika I (P204)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje II (P205)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Tjelesna kultura II (P206)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Fizika II (PE203)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF201)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

3 . semestar , izborni blok EE

Matematika III (P301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura III (P303)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Energetske pretvorbe (PE301)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Materijali u elektrotehnici (PE302)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Osnove energetike i ekologije (PE303-17)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Osnove mjerenja (PEK301)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

3 . semestar, izborni blok KI

Matematika III (P301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura III (P303)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove mjerenja (PEK301)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 30 / K 0

Elektronika II (PK301)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Digitalna elektronika (PRK301)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 15

Objektno orijentirano programiranje (PRK303-18)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF301)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

4 . semestar , izborni blok EE

Komunikacijske mreže (P401)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Vjerojatnost i statistika (P402)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Signali i sustavi (P403)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Engleski jezik I (P404)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura IV (P405)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Osnove električnih strojeva (PE401)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Analiza električkih mreža (PEK401)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

4 . semestar, izborni blok KI

Komunikacijske mreže (P401)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Vjerojatnost i statistika (P402)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Signali i sustavi (P403)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Engleski jezik I (P404)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura IV (P405)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Analiza električkih mreža (PEK401)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 30 / L 0 / K 0

Teorija informacije (PRK401)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

5 . semestar , izborni blok EE

Engleski jezik II (P501)Loomen

ECTS 3 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove električnih pogona (PE501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Osnove elektroenergetskog sustava (PE502-17)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Osnove energetske elektronike (PE503)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Osnove automatskog upravljanja (PER501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

5 . semestar, izborni blok KI

Engleski jezik II (P501)Loomen

ECTS 3 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijski sustavi (PK501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Baze podataka (PRK501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računala (PRK503)Loomen

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 15 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

6 . semestar , izborni blok EE

Ekonomika poduzeća (P601)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijske vještine (P603)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Engleski jezik III (P604)Loomen

ECTS 5 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Završni rad (P605)Loomen

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Električne instalacije i rasvjeta (PE602-17)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

6 . semestar, izborni blok KI

Ekonomika poduzeća (P601)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijske vještine (P603)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Engleski jezik III (P604)Loomen

ECTS 5 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Završni rad (P605)Loomen

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Projektiranje tehničkih sustava (PK602-18)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija elektrotehnike i informacijska tehnologija na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, studenti stječu osnovna znanja i vještine u primjeni znanja iz matematike, fizike, informatike, znanosti i inženjerstva na elektrotehniku, kao i praktična znanja za provedbu eksperimenata te analiziranje i interpretaciju rezultata mjerenja. Studenti toga studija stječu širu teorijsku podlogu koja je primjenjiva na različitim tehničkim područjima i koja im omogućava nastavak studija na većem broju diplomskih studija s područja elektrotehnike i srodnih područja. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke, a pri tome odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske programske alate, naročito na području elektronike, elektroenergetike i upravljanja električnim strojevima. Takva teorijska podloga studentima omogućava razumijevanje i usvajanje novih tehnika i tehnoloških promjena, što je važna podloga za cjeloživotno obrazovanje.

1. Izborni blok Elektroenergetika

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika informacijska tehnologija, izborni blok Elektroenergetika, studenti će moći:

 • korištenjem matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te postupak za analizu i vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike i računarstva;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • primijeniti temeljna ekonomska znanja i vještine za rješavanje problema u poslovanju poduzeća;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • analizirati pogonska stanja različitih vrsta električnih strojeva te provoditi mjerenja električnih i mehaničkih veličina;
 • analizirati spojeve i rad različitih vrsta pretvarača u industrijskim pogonima;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže, provoditi mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovati dobivene rezultate;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenome stanju i električnim krugovima;
 • razviti i verificirati digitalne sklopove i sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada i tehnologije za razvoj računalnih i programskih sustava;
 • izraditi model i simulirati konkretni sustav primjenom načela i mehanizama modeliranja i simulacije te teorije signala i sustava;
 • analizirati različite vrste energetskih pretvorbi od primarnih do korisnih oblika energije te utjecaj tih pretvorbi na okoliš i klimatske promjene;
 • vrednovati osnovne aspekte proizvodnje, prijenosa, distribucije i korištenja električne energije;
 • analizirati i razlikovati različite vrste komunikacijskih mreža te fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža.

 

2. Izborni blok Komunikacije i informatika

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija Elektrotehnika informacijska tehnologija, izborni blok Komunikacije i informatika, studenti će moći:

 • korištenjem matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te postupak za analizu i vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike i računarstva;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • primijeniti temeljna ekonomska znanja i vještine za rješavanje problema u poslovanju poduzeća;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • riješiti (ne)linearne i vremenski (ne)promjenljive električne mreže, provoditi mjerenja električnih veličina u mreži i vrednovati dobivene rezultate;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenome stanju i električnim krugovima;
 • razviti i verificirati digitalne sklopove i sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada i tehnologije za razvoj računalnih i programskih sustava;
 • analizirati i vrednovati funkcionalnost i učinkovitost vlastitog razvijenog programskog rješenja;
 • izraditi model i simulirati konkretni sustav primjenom načela i mehanizama modeliranja i simulacije te teorije signala i sustava;
 • analizirati i razlikovati različite vrste komunikacijskih mreža te fizičku i logičku strukturu suvremenih žičnih i bežičnih komunikacijskih mreža;
 • projektirati pojačala za definirano frekvencijsko područje i iznos pojačanja te analizirati rad istih;
 • definirati temeljne pojmove iz područja teorije informacija;
 • analizirati strukturu i protokolni slog u suvremenim komunikacijskim mrežama.

Računarstvo 2020, Programsko inženjerstvo

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Osnove elektrotehnike i elektronike (PR-P101-20)

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Linearna algebra (PR101-20)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Matematika I (PR102-20)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Inženjerska grafika i dokumentiranje (PR103-20)

ECTS 3 / P 30 / A 0 / L 0 / K 15

Programiranje I (PR104-20)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Tjelesna kultura I (PR105-20)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematičke osnove računarstva (PR106-20)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF101-20)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

2 . semestar

Ekonomika poduzeća (PR-P201-20)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijske vještine (PR-P202-20)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Digitalna elektronika (PR201-20)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 15

Matematika II (PR202-20)

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Programiranje II (PR203-20)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Tjelesna kultura II (PR204-20)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF201-20)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Izmjene preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 2020

Računarstvo 2020, Računalno inženjerstvo

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Osnove elektrotehnike (PR-R101-20)

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Linearna algebra (PR101-20)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Matematika I (PR102-20)

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Inženjerska grafika i dokumentiranje (PR103-20)

ECTS 3 / P 30 / A 0 / L 0 / K 15

Programiranje I (PR104-20)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Tjelesna kultura I (PR105-20)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematičke osnove računarstva (PR106-20)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF101-20)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

2 . semestar

Elektronika I (PR-R201-20)

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Fizika (PR-R202-20)

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Digitalna elektronika (PR201-20)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 15

Matematika II (PR202-20)

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Programiranje II (PR203-20)

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Tjelesna kultura II (PR204-20)

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF201-20)

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Izmjene preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 2020

Računarstvo (stari studij)

Prikaz popisa predmeta

1 . semestar

Linearna algebra (P101)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Matematika I (P102)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike I (P103)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 15 / K 0

Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)Loomen

ECTS 3 / P 30 / A 0 / L 0 / K 15

Programiranje I (P106)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Tjelesna kultura I (P107)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Matematičke osnove računarstva (PR101)

ECTS 5 / P 45 / A 0 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF101)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

2 . semestar

Matematika II (P201)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Osnove elektrotehnike II (P202)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Elektronika I (P204)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Programiranje II (P205)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 0 / L 30 / K 0

Tjelesna kultura II (P206)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Fizika (PR203-17)

ECTS 6 / P 45 / A 30 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF201)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

3 . semestar

Matematika III (P301)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura III (P303)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Algoritmi i strukture podataka (PR302)Loomen

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Operacijski sustavi (PR303-18)

ECTS 6 / P 45 / A 0 / L 30 / K 0

Digitalna elektronika (PRK301)Loomen

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 15 / K 15

Objektno orijentirano programiranje (PRK303-18)

ECTS 6 / P 30 / A 15 / L 30 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Fakultativni predmeti

Engleski jezik (PF301)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

4 . semestar

Komunikacijske mreže (P401)

ECTS 6 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Vjerojatnost i statistika (P402)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 30 / L 0 / K 0

Signali i sustavi (P403)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Engleski jezik I (P404)Loomen

ECTS 2 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Tjelesna kultura IV (P405)Loomen

ECTS 1 / P 0 / A 0 / L 30 / K 0

Teorija informacije (PRK401)Loomen

ECTS 5.5 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

5 . semestar

Engleski jezik II (P501)Loomen

ECTS 3 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Osnove automatskog upravljanja (PER501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Baze podataka (PRK501)Loomen

ECTS 7 / P 45 / A 15 / L 15 / K 0

Arhitektura računala (PRK503)Loomen

ECTS 7 / P 30 / A 15 / L 15 / K 15

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

6 . semestar

Ekonomika poduzeća (P601)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Komunikacijske vještine (P603)Loomen

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 0 / K 0

Engleski jezik III (P604)Loomen

ECTS 5 / P 15 / A 15 / L 0 / K 0

Završni rad (P605)Loomen

ECTS 10 / P 0 / A 0 / L 0 / K 0

Modeliranje i simulacija (PR601-18)

ECTS 5 / P 30 / A 15 / L 15 / K 0

Zbroj ECTS-a obaveznih predmeta 30

Izmjene preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo 2020

Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija računarstva na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, studenti stječu osnovna znanja i vještine u primjeni znanja iz matematike, fizike, informatike, znanosti i inženjerstva na računarstvo i elektrotehniku, kao i praktična znanja za provedbu eksperimenata te analizu i interpretaciju rezultata mjerenja. Studenti toga studija stječu široku teorijsku podlogu koja je primjenjiva na različitim tehničkim područjima i koja im omogućava nastavak studija na većem broju diplomskih studija s područja računarstva i elektrotehnike te njima srodnih područja. U stanju su provesti analizu i donijeti relevantne zaključke, a pri tomu odabrati i primijeniti odgovarajuće tehnike i suvremene inženjerske programske alate osim na području elektronike i na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija u industriji i trgovini, ali i u javnome sektoru. Tako široka teorijska podloga studentima omogućava razumijevanje i usvajanje novih tehnika i tehnoloških promjena, što je važna podloga za cjeloživotno obrazovanje.

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija Računarstvo, studenti će moći:

 • korištenjem matematičkih i fizikalnih znanja, projektirati model za rješavanje inženjerskih problema te postupak za analizu i vrednovanje eksperimentalnih rezultata iz područja elektrotehnike i računarstva;
 • izraditi plan projekta primjenom odgovarajućih alata i tehnike za planiranje i upravljanje projektima;
 • primijeniti temeljna ekonomska znanja i vještine za rješavanje problema u poslovanju poduzeća;
 • primijeniti formalne i terminološke izraze u pisanoj i usmenoj općoj i poslovnoj komunikaciji na hrvatskome i stranome jeziku;
 • riješiti jednostavnije probleme u električnim i magnetskim poljima u ustaljenome stanju i električnim krugovima;
 • razviti i verificirati digitalne sklopove i sustave na osnovu definiranih funkcionalnosti i značajki;
 • razviti i verificirati mikroprocesorske i mikroupravljačke sustave i pripadajuću programsku podršku primjenom razvojnih alata i okruženja na osnovu definiranih zahtjeva;
 • primijeniti načela algoritamskoga razmišljanja, analizu složenosti i načela matematičke logike, teorije skupova, grafova i mreža za razvoj i analizu vlastitih programskih rješenja;
 • razviti vlastita sustavska i primijenjena programska rješenja primjenjujući mehanizme operacijskih sustava, načela, programske tehnologije i oblikovne obrasce proceduralnoga i objektno orijentiranoga programiranja;
 • razviti vlastita programska rješenja za rad s relacijskim bazama podataka koja uključuju upite, transakcije, funkcije, procedure i poglede;
 • analizirati i vrednovati funkcionalnost i učinkovitost vlastitog razvijenog programskog rješenja;
 • izraditi model i simulirati konkretni sustav primjenom načela i mehanizama modeliranja i simulacije te teorije signala i sustava;
 • razviti vlastita programska rješenja primjenjujući načela rada i tehnologije za razvoj računalnih i programskih sustava;
 • definirati temeljne pojmove iz područja teorije informacija i analizirati strukturu i protokolni slog u suvremenim komunikacijskim mrežama;.