Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Razvoj računalnih igara DRd2-05

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149807 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIVADA ČASLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima proširiti znanje o objektno-orijentiranom programiranju znanjima potrebnim za stvaranje računalne igre. Upoznati studente s pojmom Direct3D te objasniti studentima rad istoga na primjeru crtanja 2D i 3D modela, stavljanja tekstura na modele i optimiziranja geometrije. Studentima objasniti DirectInput, tj. brži i precizniji način kontroliranja objekata u računalnim igrama i dobivanja povratne informacije. Studentima pojasniti način povezivanja zvuka i glazbe s računalnom igrom te kreiranja 3D zvuka pomoću DirectSound sučelja.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod u razvoj računalnih igara. Objektno orijentirano programiranje s naglaskom na C# – klase i objekti, sučelja, pristup podacima, predprocesuiranje podatka. Selekcije. Direct3D API – DirectX sučelje za grafičko manipuliranje objektima u 2D i 3D prostoru. Boje. Teksture. Znakovni nizovi. DirectInput. Upravljanje igrom putem miša, tipkovnice, gampad-a. Force Feedback. DirectSound. 3D zvuk. 2D i 3D modeli igara. Dizajn računalnih igara. Interakcija. Animacija. Fizika računalnih igara. Detekcija dodira. Umjetna inteligencija.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Hocking, Joe Unity in Action: Multiplatform Game Development in C# with Unity 5 Shelter Island NY: Manning Publications, 2015.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Graham Game Coding Complete Cengage Learning PTR, 4th Edition, 2012.

2. 2 S. Rogers Level Up!: The Guide to Great Video Game Design John Wiley & Sons, 2010.

3. 3 R. Penton Beginning C# Game Programming Cengage Learning PTR; 1st edition, 2004.

4. 4 D. Schuller C# Game Programming: For Serious Game Creation Cengage Learning PTR; 1st edition, 2010.

5. 5 J. Gibson Introduction to Game Design, Prototyping, and Development: From Concept to Playable Game with Unity and C# Addison-Wesley, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti elemente za izradu računalne igre i na temelju toga zaključiti koji su osnovni elementi potrebni za izradu računalne igre

2. isplanirati koji su alati i programske biblioteke potrebni za dizajniranje računalne igre

3. na osnovi usvojenih teorijskih osnova konstruirati jednostavniju računalnu igru

4. interpretirati i analizirati dizajn računalne igreAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti