Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Web programiranje DRcdKb2-02-18

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149747 149748 190686 190459 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VDOVJAK KREŠIMIR, suradnik
KÖHLER MIRKO, suradnik
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
LUKIĆ IVICA, suradnik
OMRČEN LUKA, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je prikaz modernih klijentskih i poslužiteljskih tehnologija pomoću kojih je moguće izraditi dinamičke i moderne web stranice.

Uvjeti za upis predmeta

Upisan diplomski studij Računarstvo ili Elektrotehnika.

Sadržaj

Pristup izradi www dokumenata. Tehnologije na klijentskoj strani: HTML (sintaksa, standardna struktura, hipertekst, oblici), kaskadni stilovi, osnove JavaScripta, JavaScript i HTML, dinamički dokumenti s JavaScriptom, usporedba HTML-a i XML-a. Tehnologije na strani poslužitelja: PHP, ASP i ASP.NET, kolačići, sjednice. Pristup podacima preko interneta (PHP/SQL). Web portali. Izrada i primjeri primjene web aplikacija.

Oblici provođenja nastave

predavanja, auditorne vježbe, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Lukić, Ivica; Köhler, Mirko Osnove Internet programiranja 2011.

2. 2 Sebesta, R.W. Programming the World Wide Web (2nd Ed.) Boston: Addison-Wesley, MA, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 T. Powell, Thomas Web Design: The Complete Reference Berkeley, Osborne/McGraw-Hill, NY, 2000.

2. 2 M. Hall, L. Brown Core Web programming, A Sun Microsystems Press/Prentice Hall PTR Book, New York, NY, 2001.

3. 3 K. Kalata Internet Programming Thompson Learning, London, 2001.

4. 4 F. Halsall Computer Networking and the Internet (5th Ed.) Addison-Wesley, Boston, MA, 2005.

5. 5 H. Deitel, P. Deitel, T. Nieto, K. Steinbuhler The Complete Wireless Internet and Mobile Business Programming Training Course Prentice Hall, New York, NY, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. usporediti različite tehnologije i upotrijebiti ih u izradi web dokumenata

2. identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije i odabrati odgovarajuće tehnologije za izradu specifičnog zadatka u obliku web stranice

3. izabrati odgovarajući način pristupa bazi podataka preko weba, razviti vlastito rješenje u obliku web stranice i poslužiteljske i klijentske funkcionalnosti u smislenu cjelinu

4. analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije za izradu web aplikacije i predvidjeti moguća proširenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti