Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sistemsko programiranje DRcd1-04

ECTS 6 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149810 190687 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj
BALEN JOSIP, suradnik
LUKIĆ IVICA, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Predstaviti studentima mogućnosti i ograničenja operacijskih sustava, te zahtjeva korisnika i okruženja. Upoznati studente s razvojem umjereno složene, učinkovite sustavske i primjenske programske podrške uz pomoć modernih programskih načela i alata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Zahtjevi na sustavsku potporu i primjenske programe. Analiza suvremenih operacijskih sustava (Unix, Linux, Windows) u okruženjima različite složenosti. Razvoj jednostavnijih pogonskih i uslužnih programa. Osnovne tehnike programiranja. Rad s datotekama i direktorijima. Nadzor ulazno-izlaznih jedinica i pristupa. Sigurnosne usluge. Korištenje memorije. Dll datoteke. Obrada iznimaka. Uporaba procesa i niti: događaji i isključivanje, višedretvenost. Signali. Međuprocesna komunikacija: cijevi i poruke. Osnove mrežnog programiranja: socketi. Razvoj sustavske podrške za ugrađene računalne sustave i osnovnih Win32 i Win64 usluga. Grafičko korisničko sučelje: prozori, kontrole. Programiranje vremenskih funkcija. Programi za nadzor rada sustava. Zahvati i modeli za povećanje performansi i njihovo vrednovanje.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Hart, J.M. Windows System Programming (3rd Ed.) Boston: Addison Wesley Professional, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 A.S. Tanenbaum Modern Operating Systems (2nd Ed.) Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ, 2001.

2. 2 Microsoft Windows Team Staff Microsoft Windows XP Professional Resource Kit Microsoft Press, 2003.

3. 3 R. Grehan, R. Moote, I. Cyliax Real-Time Programming: A Guide to 32-bit Embedded Development Addison Wesley, New York, NY, 1999.

4. 4 D. Vandevoorde, N.M. Josuttis C++ Templates: The Complete Guide Addison-Wesley Professional, Boston, NY, 2002.

5. 5 M.E. Russinovich, D.A. Solomon Microsoft Windows Internals (4th Ed.): Microsoft Windows Server(TM) 2003, Windows XP, and Windows 2000 Microsoft Press, 2004.

6. 6 K.A. Robbins, S. Robbins Unix Systems Programming: Communication, Concurrency and Threads Prentice Hall, Indianapolis, IN, 2003.

7. 7 S. Walther Sams Teach Yourself Visual Studio.NET in 21 Days Sams, Indianapolis, IN, 2003

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i koristiti Windows API za upravljanje datotekama, memorijom i procesima

2. rješavati složenije probleme s nitima, te koristiti mehanizme sinkronizacije i pouzdane modele za rad s nitima

3. koristiti međuprocesnu komunikaciju i naučiti praktično implementirati mrežne načine komunikacije

4. dizajnirati sistemske programe koji koriste asinkorni ulazi i izlaz, te objasniti novosti koje su došle s Win64 API-jem

5. naučiti pisati sistemske programe koji koriste Win32 APIAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti