Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Raspodijeljeni računalni sustavi DRacd3-02

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 62304 149803 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
KRPIĆ ZDRAVKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Dati studentima uvid i omogućiti temeljna znanja o svojstvima, preduvjetima i načinima zasnivanja, uporabi i vrednovanju raspodijeljenih računalnih sustava, paralelnih sustava i sustava usluga. Prikazati mogućnosti i objasniti osnove uporabe sustavskih i programskih alata, te razvoj primjenskih programa u raspodijeljenoj i uslužnoj računalnoj okolini.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Definicija, ciljevi, koncepti i modeli raspodijeljenih računalnih sustava. Komunikacija: slojeviti protokoli, pozivi udaljenih procedura i objekata, socketi. Međuslojevi. Procesi i niti, procesi stranke i poslužitelja, P2P okolina, migriranje koda, agenti. Davanje naziva entitetima sustava. Sinkronizacija: logički sat, globalno stanje, algoritmi izbora i međusobnog isključivanja, transakcije. Konzistentnost i repliciranje. Toleriranje kvarova na razini procesa, stranka-poslužitelj i skupne komunikacije. Sigurnost: sigurnosni kanali, upravljanje pristupom. Raspodijeljeni sustavi zasnovani na objektima, dokumentima, koordiniranju i uslugama. Raspodijeljene okoline: nakupine i splet računala. Paralelno programiranje: MPI, OpenMP. Veza spleta računala, web usluga, mobilnih i Internet tehnologija. Uslugama usmjerene arhitekture (SOA). Kolektivna inteligencija i Web 2.0. SOAP, WSDL, RESTFul API, mikrousluge. Oblak računala: upravljanje resursima, raspodjela opterećenja i skalabilnost, razmjena poruka, modeli, standardi, algoritmi, jezici i sustavska podrška. Ugradbeni raspodijeljeni sustavi. Zeleno računarstvo. Analiza velikih skupova podataka. Vrednovanje performansi. Primjeri primjene: poslovna inteligencija, medicina i farmacija, istraživanja, industrija.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Varela, C.A;, Agha, G. Programming Distributed Computing Systems: A Foundational Approach MIT Press, 2013.

2. 2 A.S. Tanenbaum, M. van Steen Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Ed.) Prentice Hall, 2013.

3. 3 M. van Steen, A.S. Tanenbaum Distributed Systems (3.01 Ed.) CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. Blazewicz, K. Ecker, B. Plateau, D. Trystram (Eds.) Handbook on Parallel and Distributed Processing Springer - Verlag, 2000.

2. 2 A.D. Kshemkalyani, M. Singhal Distributed Computing: Principles, Algorithms and Systems Cambridge University Press, 2011.

3. 3 M.J. Kavis Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS) Wiley, 2014

4. 4 M. Parashar, S. Hariri Autonomic Computing: Concepts, Infrastructure, and Applications CRC Press, 2006.

5. 5 M.T. Higuera-Toledano, A.J. Wellings Distributed, Embedded and Real-time Java Systems Springer, 2012.

6. 6 S. Ghosh Distributed Systems: An Algorithmic Approach Chapman & Hall, 2014.

7. 7 P. Pacheco An Introduction to Parallel Programming Morgan Kaufmann, 2011.

8. 8 J. Rhoton Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises Recursive Press, 2009.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela, sustavske i programske mehanizme, razvojne okoline, paradigme i jezike paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga

2. analizirati i usporediti primjenjivost načela, mehanizama, algoritama i okolina na kojima se temelji rad raspodijeljenih i računalnih sustava usluga

3. stvarati naprednija programska rješenja koja omogućuju učinkovitu paralelno, raspodijeljeno i rješavanje problema na razini usluga u aktualnim programskim okolinama i jezicima,a uz primjenu usvojenih načela, mehanizama, algoritama i razvojnih alata

4. upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne paralelne, raspodijeljene i računalne okoline i razvojne alate usluga

5. analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga kao potporu u rješavanju problema u poslovnim, znanstvenim i industrijskim primjenamaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)451.51,2,3,4,5Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)36
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja451.53,4,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1224
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,5Usmeni ispitProvjera danih odgovora1530
Rješavanje problemskih i modelskih, te programskih zadataka6021,2,5Pismeni ispitProvjera ispravnosti rješenja kroz pismeni ispit, pripreme i izvješća LV1530
Rješavanje praktičnih programskih zadataka3013,4,5Seminarski radProvjera ispravnosti rješenja kroz LV i predavanja510