Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sveprisutno računarstvo DRa2-03-18

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 190684 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ALEKSI IVAN, suradnik
MATIĆ TOMISLAV (ml.), nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati teorijska i praktična znanja iz područja sveprisutnog računarstva. Naučiti studenta prepoznati specifične probleme iz područja sveprisutnog računarstva. Osposobiti studente za analizu i razvoj sklopovske i programske podrške računalnih sustava u području sveprisutnog računarstva.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo.

Sadržaj

Uvod. Osnovni koncepti sveprisutnog računarstva. Zahtjevi na računalne sustave sveprisutnog računarstva. Sučelja računalnih sustava. Autonomni sustavi. Pametni uređaji. Komunikacija. Lokalizacija. Primjeri računalnih sustava. Budućnost sveprisutnog računarstva.

Oblici provođenja nastave

predavanja, laboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Natalia Silvis-Cividjian Pervasive Computing: Engineering Smart Systems Springer; 1st ed. 2017.

2. 2 Stefan Poslad Ubiquitous Computing: Smart Devices, Environments and Interactions John Wiley & Sons Inc, 2009.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 John Krumm Ubiquitous Computing Fundamentals CRC Preess 2010.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Objasniti osnovne koncepte sveprisutnog računarstva

2. Prepoznati specifične probleme iz područja sveprisutnog računarstva

3. Analizirati zahtjeve za zadanu aplikaciju

4. Razviti odgovarajuću sklopovsku podršku računalnog sustava

5. Razviti odgovarajuću programsku podršku za zadani sustav

6. Testirati rad sustava u zadanoj okoliniAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti