Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Sonarsko računarstvo DRI-08

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 115918

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ALEKSI IVAN, nositelj

Ciljevi predmeta

Predstaviti studentima osnove dizajniranja sonarskog sustava i vještine za rekonstrukciju površine i slike podvodnih objekata primjenom signala sonara. Predstaviti postupke za prikaz spektra signala, digitalno filtriranje 1D i 2D signala sonara, stvaranje 2D i 3D slike podmorja, dizajniranje antene odnosno polja primopredajnika, prikaz dijagrama zračenja antene, simuliranje odašiljanja i uzorkovanja valova, obrada slike sonara, izdvajanje podvodnih mina u slikama sonara.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Matematički modeli podvodnog medija za prijenos valova. Simulacija rasprostiranja te odašiljanja i uzorkovanja valova. Pretvorbe koordinata između koordinatnih sustava okoline, sonara i ronilice. Primjena 3D računalnih modela za simulaciju rekonstrukcije podmorja. Računalni modeli trupa broda i pomorskih luka. Simuliranje rekonstrukcije trupa broda. Algoritmi stvaranja 2D i 3D slike podmorja promjenom sonar sustava. Izračun dijagrama zračenja linearnog polja podvodnih primopredajnika. Digitalni FIR filtri za pojasno ograničen signal. Metode filtriranja 1D i 2D signala sonara. Postupci kvadraturne demodulacije. Postupci formiranja zraka antene u vremenskoj i frekvencijskoj domeni. Izračun udaljenosti objekata u bliskom i dalekom polju. Prikaz okoline pomoću oblaka točaka. Bojanje oblaka točaka prema intenzitetu i udaljenosti. Ortografska projekcija 3D oblaka točaka na 2D sliku. Sonari za otkrivanje podvodnih mina. Segmentacija objekata na slikama sonara. Segmentacija podvodne mine u slikama sonara.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radionicesamostalni zadacimultimedija i mrežalaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. A.D.Waite: „SONAR for Practicing Engineers,“ Third edition, John Wiley & Sons, Ltd. 2002, ISBN10: 0-471-49750-9.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Uvais Qidwai and C.H. Chen: „Digital Image Processing, An Algorithmic Approach With MATLAB,“ Chapman & Hall, 2010. ISBN13: 978-1-4200-7950-0.

2. E. Oran Brigham: „The Fast Fourier Transform And Its Applications,“ Prentice Hall, 1988. ISBN10: 0-13-307505-2.

3. Zdenko Kovačić, Stjepan Bogdan, Vesna Krajči: „Osnove robotike,“ Graphis, Zagreb, 2002. ISBN10: 953-6647-29-X.

4. William S. Burdic: „Underwater Acoustic System Analysis,“ Prentice Hall, 1984. ISBN10: 0-13-936716-0.

5. Philippe Blondel: „The Handbook of Sidescan SONAR,“ Springer-Praxis Publisching, 2009. ISBN13: 978-3-540-42641-7.

6. A.D.Waite: SONAR for Practicing Engineers, Third edition, John Wiley & Sons, Ltd. 2002, ISBN10: 0-471-49750-9.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati i obrazložiti karakteristike sonara i njegove okoline

2. Opisati metode digitalne obrade signala sonara

3. Kreirati programsko rješenje za stvaranje slike pomoću sonara

4. Analizirati i usporediti različite metode i modele sonara

5. Razviti i primijeniti različite metode i modele sonara u MATLAB i C++ programskom okruženjuTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- Definirati i obrazložiti karakteristike sonara i njegove okoline- Opisati metode digitalne obrade signala sonara- Kreirati programsko rješenje za stvaranje slike pomoću sonara- Analizirati i usporediti različite metode i modele sonara- Razviti i primijeniti različite metode i modele sonara u MATLAB i C++ programskom okruženjuPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Kreirati programsko rješenje za stvaranje slike pomoću sonara- Analizirati i usporediti različite metode i modele sonara- Razviti i primijeniti različite metode i modele sonara u MATLAB i C++ programskom okruženjuLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

0
Max

25
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Definirati i obrazložiti karakteristike sonara i njegove okoline- Opisati metode digitalne obrade signala sonara- Analizirati i usporediti različite metode i modele sonaraUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Seminarski rad Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Definirati i obrazložiti karakteristike sonara i njegove okoline- Opisati metode digitalne obrade signala sonara- Kreirati programsko rješenje za stvaranje slike pomoću sonara- Analizirati i usporediti različite metode i modele sonara- Razviti i primijeniti različite metode i modele sonara u MATLAB i C++ programskom okruženjuSeminar Provjera riješenih zadataka Min

10
Max

15
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100