Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Sistemsko programiranje DRcd1-04

ECTS 5 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149810 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj
BALEN JOSIP, suradnik
LUKIĆ IVICA, suradnik

Ciljevi predmeta

Predstaviti studentima mogućnosti i ograničenja operacijskih sustava, te zahtjeva korisnika i okruženja. Upoznati studente s razvojem umjereno složene, učinkovite sustavske i primjenske programske podrške uz pomoć modernih programskih načela i alata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Zahtjevi na sustavsku potporu i primjenske programe. Analiza suvremenih operacijskih sustava (Unix, Linux, Windows) u okruženjima različite složenosti. Razvoj jednostavnijih pogonskih i uslužnih programa. Osnovne tehnike programiranja. Rad s datotekama i direktorijima. Nadzor ulazno-izlaznih jedinica i pristupa. Sigurnosne usluge. Korištenje memorije. Dll datoteke. Obrada iznimaka. Uporaba procesa i niti: događaji i isključivanje, višedretvenost. Signali. Međuprocesna komunikacija: cijevi i poruke. Osnove mrežnog programiranja: socketi. Razvoj sustavske podrške za ugrađene računalne sustave i osnovnih Win32 i Win64 usluga. Grafičko korisničko sučelje: prozori, kontrole. Programiranje vremenskih funkcija. Programi za nadzor rada sustava. Zahvati i modeli za povećanje performansi i njihovo vrednovanje.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Hart, J.M. Windows System Programming (3rd Ed.). Boston: Addison Wesley Professional, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. A.S. Tanenbaum, Modern Operating Systems (2nd Ed.), Prentice Hall, Englewood Clifs, NJ, 2001.

2. Microsoft Windows Team Staff, Microsoft Windows XP Professional Resource Kit, Microsoft Press, 2003.

3. R. Grehan, R. Moote, I. Cyliax, Real-Time Programming: A Guide to 32-bit Embedded Development, Addison Wesley, New York, NY, 1999.

4. D. Vandevoorde, N.M. Josuttis, C++ Templates: The Complete Guide, Addison-Wesley Professional, Boston, NY, 2002.

5. M.E. Russinovich, D.A. Solomon, Microsoft Windows Internals (4th Ed.): Microsoft Windows Server(TM) 2003, Windows XP, and Windows 2000, Microsoft Press, 2004.

6. K.A. Robbins, S. Robbins, Unix Systems Programming: Communication, Concurrency and Threads, Prentice Hall, Indianapolis, IN, 2003.

7. S. Walther, Sams Teach Yourself Visual Studio.NET in 21 Days, Sams, Indianapolis, IN, 2003

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati i koristiti Windows API za upravljanje datotekama, memorijom i procesima

2. rješavati složenije probleme s nitima, te koristiti mehanizme sinkronizacije i pouzdane modele za rad s nitima

3. koristiti međuprocesnu komunikaciju i naučiti praktično implementirati mrežne načine komunikacije

4. dizajnirati sistemske programe koji koriste asinkorni ulazi i izlaz, te objasniti novosti koje su došle s Win64 API-jem

5. naučiti pisati sistemske programe koji koriste Win32 APITablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- opisati i koristiti Windows API za upravljanje datotekama, memorijom i procesima- rješavati složenije probleme s nitima, te koristiti mehanizme sinkronizacije i pouzdane modele za rad s nitima - koristiti međuprocesnu komunikaciju i naučiti praktično implementirati mrežne načine komunikacije- dizajnirati sistemske programe koji koriste asinkorni ulazi i izlaz, te objasniti novosti koje su došle s Win64 API-jem- naučiti pisati sistemske programe koji koriste Win32 APIPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- rješavati složenije probleme s nitima, te koristiti mehanizme sinkronizacije i pouzdane modele za rad s nitima - koristiti međuprocesnu komunikaciju i naučiti praktično implementirati mrežne načine komunikacije- naučiti pisati sistemske programe koji koriste Win32 APILaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
39
ECTS

1.3
- opisati i koristiti Windows API za upravljanje datotekama, memorijom i procesima- rješavati složenije probleme s nitima, te koristiti mehanizme sinkronizacije i pouzdane modele za rad s nitima - koristiti međuprocesnu komunikaciju i naučiti praktično implementirati mrežne načine komunikacije- dizajnirati sistemske programe koji koriste asinkorni ulazi i izlaz, te objasniti novosti koje su došle s Win64 API-jem- naučiti pisati sistemske programe koji koriste Win32 APIUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Testovi znanja Broj radnih sati
21
ECTS

0.7
- opisati i koristiti Windows API za upravljanje datotekama, memorijom i procesima- rješavati složenije probleme s nitima, te koristiti mehanizme sinkronizacije i pouzdane modele za rad s nitima - koristiti međuprocesnu komunikaciju i naučiti praktično implementirati mrežne načine komunikacije- dizajnirati sistemske programe koji koriste asinkorni ulazi i izlaz, te objasniti novosti koje su došle s Win64 API-jemdigitalni ispit znanja putem loomen-a Automatska provjera danih odgovora Min

0
Max

20
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100