Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Raspodijeljeni računalni sustavi DRacd3-02

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 62304 149803 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MARTINOVIĆ GORAN, nositelj
KRPIĆ ZDRAVKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Dati studentima uvid i omogućiti temeljna znanja o svojstvima, preduvjetima i načinima zasnivanja, uporabi i vrednovanju raspodijeljenih računalnih sustava, paralelnih sustava i sustava usluga. Prikazati mogućnosti i objasniti osnove uporabe sustavskih i programskih alata, te razvoj primjenskih programa u raspodijeljenoj i uslužnoj računalnoj okolini. 

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Definicija, ciljevi, koncepti i modeli raspodijeljenih računalnih sustava. Komunikacija: slojeviti protokoli, pozivi udaljenih procedura i objekata, socketi. Međuslojevi. Procesi i niti, procesi stranke i poslužitelja, P2P okolina, migriranje koda, agenti. Davanje naziva entitetima sustava. Sinkronizacija: logički sat, globalno stanje, algoritmi izbora i međusobnog isključivanja, transakcije. Konzistentnost i repliciranje. Toleriranje kvarova na razini procesa, stranka-poslužitelj i skupne komunikacije. Sigurnost: sigurnosni kanali, upravljanje pristupom. Raspodijeljeni sustavi zasnovani na objektima, dokumentima, koordiniranju i uslugama. Raspodijeljene okoline: nakupine i splet računala. Paralelno programiranje: MPI, OpenMP. Veza spleta računala, web usluga, mobilnih i Internet tehnologija. Uslugama usmjerene arhitekture (SOA). Kolektivna inteligencija i Web 2.0. SOAP, WSDL, RESTFul API, mikrousluge. Oblak računala: upravljanje resursima, raspodjela opterećenja i skalabilnost, razmjena poruka, modeli, standardi, algoritmi, jezici i sustavska podrška. Ugradbeni raspodijeljeni sustavi. Zeleno računarstvo. Analiza velikih skupova podataka. Vrednovanje performansi. Primjeri primjene: poslovna inteligencija, medicina i farmacija, istraživanja, industrija.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaseminari i radionicesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Varela, C.A;, Agha, G. Programming Distributed Computing Systems: A Foundational Approach. MIT Press, 2013.

2. A.S. Tanenbaum, M. van Steen, Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Ed.), Prentice Hall, 2013.

3. M. van Steen, A.S. Tanenbaum, Distributed Systems (3.01 Ed.), CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. J. Blazewicz, K. Ecker, B. Plateau, D. Trystram (Eds.), Handbook on Parallel and Distributed Processing, Springer - Verlag, 2000.

2. A.D. Kshemkalyani, M. Singhal, Distributed Computing: Principles, Algorithms and Systems, Cambridge University Press, 2011.

3. M.J. Kavis, Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS), Wiley, 2014

4. M. Parashar, S. Hariri, Autonomic Computing: Concepts, Infrastructure, and Applications, CRC Press, 2006.

5. M.T. Higuera-Toledano, A.J. Wellings, Distributed, Embedded and Real-time Java Systems, Springer, 2012.

6. S. Ghosh, Distributed Systems: An Algorithmic Approach, Chapman & Hall, 2014.

7. P. Pacheco, An Introduction to Parallel Programming, Morgan Kaufmann, 2011.

8. J. Rhoton, Cloud Computing Explained: Implementation Handbook for Enterprises, Recursive Press, 2009.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. razumjeti načela, sustavske i programske mehanizme, razvojne okoline, paradigme i jezike paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga

2. analizirati i usporediti primjenjivost načela, mehanizama, algoritama i okolina na kojima se temelji rad raspodijeljenih i računalnih sustava usluga

3. stvarati naprednija programska rješenja koja omogućuju učinkovitu paralelno, raspodijeljeno i rješavanje problema na razini usluga u aktualnim programskim okolinama i jezicima,a uz primjenu usvojenih načela, mehanizama, algoritama i razvojnih alata

4. upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne paralelne, raspodijeljene i računalne okoline i razvojne alate usluga

5. analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga kao potporu u rješavanju problema u poslovnim, znanstvenim i industrijskim primjenamaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)

45
ECTS
1.5
- razumjeti načela, sustavske i programske mehanizme, razvojne okoline, paradigme i jezike paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga- analizirati i usporediti primjenjivost načela, mehanizama, algoritama i okolina na kojima se temelji rad raspodijeljenih i računalnih sustava usluga- stvarati naprednija programska rješenja koja omogućuju učinkovitu paralelno, raspodijeljeno i rješavanje problema na razini usluga u aktualnim programskim okolinama i jezicima,a uz primjenu usvojenih načela, mehanizama, algoritama i razvojnih alata- upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne paralelne, raspodijeljene i računalne okoline i razvojne alate usluga- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga kao potporu u rješavanju problema u poslovnim, znanstvenim i industrijskim primjenamaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

6
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- stvarati naprednija programska rješenja koja omogućuju učinkovitu paralelno, raspodijeljeno i rješavanje problema na razini usluga u aktualnim programskim okolinama i jezicima,a uz primjenu usvojenih načela, mehanizama, algoritama i razvojnih alata- upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne paralelne, raspodijeljene i računalne okoline i razvojne alate usluga- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga kao potporu u rješavanju problema u poslovnim, znanstvenim i industrijskim primjenamaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

12
Max

24
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razumjeti načela, sustavske i programske mehanizme, razvojne okoline, paradigme i jezike paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga- analizirati i usporediti primjenjivost načela, mehanizama, algoritama i okolina na kojima se temelji rad raspodijeljenih i računalnih sustava usluga- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga kao potporu u rješavanju problema u poslovnim, znanstvenim i industrijskim primjenamaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

15
Max

30
Rješavanje problemskih i modelskih, te programskih zadataka Broj radnih sati
60
ECTS

2
- razumjeti načela, sustavske i programske mehanizme, razvojne okoline, paradigme i jezike paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga- analizirati i usporediti primjenjivost načela, mehanizama, algoritama i okolina na kojima se temelji rad raspodijeljenih i računalnih sustava usluga- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga kao potporu u rješavanju problema u poslovnim, znanstvenim i industrijskim primjenamaPismeni ispit Provjera ispravnosti rješenja kroz pismeni ispit, pripreme i izvješća LV Min

15
Max

30
Rješavanje praktičnih programskih zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- stvarati naprednija programska rješenja koja omogućuju učinkovitu paralelno, raspodijeljeno i rješavanje problema na razini usluga u aktualnim programskim okolinama i jezicima,a uz primjenu usvojenih načela, mehanizama, algoritama i razvojnih alata- upotrijebiti na naprednoj korisničkoj, sustavskoj i programerskoj razini aktualne paralelne, raspodijeljene i računalne okoline i razvojne alate usluga- analizirati, vrjednovati i planirati upotrebu paralelnih, raspodijeljenih i računalnih sustava usluga kao potporu u rješavanju problema u poslovnim, znanstvenim i industrijskim primjenamaSeminarski rad Provjera ispravnosti rješenja kroz LV i predavanja Min

5
Max

10
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100