Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

3D računalna grafika DR4I-02

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 115920 149714 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj

Ciljevi predmeta

Pokazati studentima principe geometrijskog modeliranja, 3D grafike i računalne animacije. Predstaviti matrične reprezentacije geometrijskih transformacija i projekcija u 3D, te primjenu programskog sučelja OpenGL i BMRT (virtualna scena, koordinatni sustavi, model kamere, z-spremnik, iscrtavanje, sjenčanje).

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Student će se upoznati s teorijskim i praktičnim osnovama o primjeni principa geometrijskog modeliranja, 3D grafike i računalne animacije. Razrađuju se koncepti i tehnike predstavljanja trodimenzionalnih objekata i ostvarivanje njihova realističnog prikaza. Razumijevanje osnovnih principa interpolacije, hijerarhijskih struktura potrebnih za primjenu postupka ostvarivanja prikaza, osvjetljenja i sjenčanja. Praktične vještine programiranja računalne grafike.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Pandžić, I.S. Virtualna okruženja Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Element, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. Neider, T. Davis, M. Woo OpenGL Programming Guide Addison-Wesley, 1999.

2. 2 A. S. Glassner Principles of Digital Image Synthesis Morgan Kaufman, San Francisco, 1996.

3. 3 A. S. Glassner An Introduction to Ray-Tracing Morgan Kaufman, San Francisco, 1989.

4. 4 A. H. Watt 3D Computer Graphics Addison-Wesley, 2000.

5. 5 P.Shirley, M. Ashikhmin, S. Marschner, Fundamentals of Computer Graphics CRC Press, London, 2009.

6. 6 J. D. Foley, J. F. Huges, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, S. K. Feiner, K. Akeley Computer Graphics: Principles and Practice Addison-Wesley, Willard, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i opisati koncepte geometrijskog modeliranja, 3D grafike i računalne animacije

2. interpretirati metode modeliranja 3D objekata te izrade njihova realističnog prikaza

3. opisati modele osvjetljenja, prozirnosti, tekstura i sjenčanja

4. interpretirati osnovne principe interpolacije, hijerarhijskih struktura potrebnih za primjenu postupka ostvarivanja virtualnog prikaza

5. primijeniti matematičke temelje i znanja iz fizike na problemima iz računalne grafike i ocijeniti rezultat

6. povezati stečena znanja i izraditi algoritam iz područja računalne grafike i interpretirati rezultatAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti