Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

3D računalna grafika DR4I-02

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 0 | ISVU 115920 149714 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LEVENTIĆ HRVOJE, suradnik
BAUMGARTNER ALFONZO, nositelj

Ciljevi predmeta

Pokazati studentima principe geometrijskog modeliranja, 3D grafike i računalne animacije. Predstaviti matrične reprezentacije geometrijskih transformacija i projekcija u 3D, te primjenu programskog sučelja OpenGL i BMRT (virtualna scena, koordinatni sustavi, model kamere, z-spremnik, iscrtavanje, sjenčanje).

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Student će se upoznati s teorijskim i praktičnim osnovama o primjeni principa geometrijskog modeliranja, 3D grafike i računalne animacije. Razrađuju se koncepti i tehnike predstavljanja trodimenzionalnih objekata i ostvarivanje njihova realističnog prikaza. Razumijevanje osnovnih principa interpolacije, hijerarhijskih struktura potrebnih za primjenu postupka ostvarivanja prikaza, osvjetljenja i sjenčanja. Praktične vještine programiranja računalne grafike.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Pandžić, I.S. Virtualna okruženja Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb: Element, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 J. Neider, T. Davis, M. Woo OpenGL Programming Guide Addison-Wesley, 1999.

2. 2 A. S. Glassner Principles of Digital Image Synthesis Morgan Kaufman, San Francisco, 1996.

3. 3 A. S. Glassner An Introduction to Ray-Tracing Morgan Kaufman, San Francisco, 1989.

4. 4 A. H. Watt 3D Computer Graphics Addison-Wesley, 2000.

5. 5 P.Shirley, M. Ashikhmin, S. Marschner, Fundamentals of Computer Graphics CRC Press, London, 2009.

6. 6 J. D. Foley, J. F. Huges, A. van Dam, M. McGuire, D. F. Sklar, S. K. Feiner, K. Akeley Computer Graphics: Principles and Practice Addison-Wesley, Willard, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. definirati i opisati koncepte geometrijskog modeliranja, 3D grafike i računalne animacije

2. interpretirati metode modeliranja 3D objekata te izrade njihova realističnog prikaza

3. opisati modele osvjetljenja, prozirnosti, tekstura i sjenčanja

4. interpretirati osnovne principe interpolacije, hijerarhijskih struktura potrebnih za primjenu postupka ostvarivanja virtualnog prikaza

5. primijeniti matematičke temelje i znanja iz fizike na problemima iz računalne grafike i ocijeniti rezultat

6. povezati stečena znanja i izraditi algoritam iz područja računalne grafike i interpretirati rezultatAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)6021Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV)010
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3011,2,3,5Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja1020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja3011,2,3,4,5,6Usmeni ispitProvjera danih odgovora2550
Rješavanje zadataka3015,6Kontrolne zadaćeProvjera riješenih zadataka.1020