Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Stručna praksa iz računarstva DR3-04

ECTS 9 | P 0 | A 0 | L 0 | K 13 | ISVU 149995

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik
KESER TOMISLAV, nositelj
ŠOKČEVIĆ ANA, suradnik
JOB JOSIP, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studenta s radnom sredinom u poduzeću, organizacijskom strukturom proizvodno-poslovnog sustava, rukovoditeljima i njihovim nadležnostima, proizvodnom tehnologijom u poduzeću te s propisanim mjerama i postupcima zaštite na radu vezanim za tehnologiju koju koristi poduzeće. Student se upoznaje s inženjerskim poslovima i zadacima, a može se uz nadzor mentora i aktivno uključiti u ove poslove, poštujući pri tome mjere zaštite, stručna i tehnološka pravila, kao i ostala pravila poduzeća. Po završetku prakse student izrađuje izvješće o obavljenoj praksi, koje je u formi uobičajenog inženjerskog komuniciranja.

Uvjeti za upis predmeta

Upisana druga godina diplomskog studija.

Sadržaj

Stručnu praksu studenti realiziraju u trajanju od 200 sati (prosječno 13 radnih sati tjedno). Svaki student pojedinačno realizira stručnu praksu u poduzeću na poslovima za koje se obrazovanjem priprema. Student se, pod vodstvom mentora, upoznaje s organizacijskom strukturom proizvodno-poslovnog sustava, s proizvodnom tehnologijom i zaštitom na radu te se uključuje u inženjerske poslove, poštujući pri tome mjere zaštite, stručna i tehnološka pravila, kao i ostala pravila poduzeća. Tijekom obavljanja prakse student vodi dnevnik rada. Stručnu praksu organizira Elektrotehnički fakultet u suradnji s inženjerima zaposlenim u poduzećima čija je djelatnost u području računarstva. Ove inženjere Fakultet imenuje mentorima i s njima usklađuje program rada studenata na praksi. Organizacija prakse propisana je Pravilnikom o stručnoj praksi studenata Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

Vrste izvođenja nastave

terenska nastavakonstrukcijske vježbementorski rad

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Pravilnik o stručnoj praksi studenata Elektrotehničkog fakulteta Osijek

2. Propisi o zaštiti na radu u RH

Pretraži literaturu

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Prepoznati organizacijsku strukturu proizvodno-poslovnog sustava, kao i poslove i ulogu rukovoditelja u njima

2. Prepoznati i vrednovati inženjerske zadatke te primijeniti stečena znanja i vještine vezane za proizvodnu tehnologiju u radnoj okolini.

3. Upoznati i vrednovati mjere i postupke zaštite na radu u radnoj okolini.

4. Nabrojiti najvažnije propise i norme vezane za proizvodnu tehnologiju u poduzeću

5. Ovladati vještinama stručnog pisanog izražavanja i tehničkog dokumentiranja u inženjerskom komuniciranjuTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Redovito pohađanje stručne prakse i vođenje dnevnika rada

0
ECTS
0
Stručna praksa Evidentiranje dolazaka (minimalno potrebno 80%) kroz mentorovu ovjeru dnevnika rada


Min

0
Max

0
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
0
ECTS

0
Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

0
Max

0
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
0
Σ ECTS
0
Nisu svi ishodi odabrani! Σ Max
0