Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Stručna praksa iz računarstva DR3-04

ECTS 9 | P 0 | A 0 | L 0 | K 200 | ISVU 149995 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

LIŠNJIĆ ANĐELKO, suradnik
BULJIĆ DALIBOR, suradnik
KESER TOMISLAV, nositelj
ŠOKČEVIĆ ANA, suradnik
JOB JOSIP, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studenta s radnom sredinom u poduzeću, organizacijskom strukturom proizvodno-poslovnog sustava, rukovoditeljima i njihovim nadležnostima, proizvodnom tehnologijom u poduzeću te s propisanim mjerama i postupcima zaštite na radu vezanim za tehnologiju koju koristi poduzeće. Student se upoznaje s inženjerskim poslovima i zadacima, a može se uz nadzor mentora i aktivno uključiti u ove poslove, poštujući pri tome mjere zaštite, stručna i tehnološka pravila, kao i ostala pravila poduzeća. Po završetku prakse student izrađuje izvješće o obavljenoj praksi, koje je u formi uobičajenog inženjerskog komuniciranja.

Uvjeti za upis predmeta

Upisana druga godina diplomskog studija.

Sadržaj

Stručnu praksu studenti realiziraju u trajanju od 200 sati (prosječno 13 radnih sati tjedno). Svaki student pojedinačno realizira stručnu praksu u poduzeću na poslovima za koje se obrazovanjem priprema. Student se, pod vodstvom mentora, upoznaje s organizacijskom strukturom proizvodno-poslovnog sustava, s proizvodnom tehnologijom i zaštitom na radu te se uključuje u inženjerske poslove, poštujući pri tome mjere zaštite, stručna i tehnološka pravila, kao i ostala pravila poduzeća. Tijekom obavljanja prakse student vodi dnevnik rada. Stručnu praksu organizira Elektrotehnički fakultet u suradnji s inženjerima zaposlenim u poduzećima čija je djelatnost u području računarstva. Ove inženjere Fakultet imenuje mentorima i s njima usklađuje program rada studenata na praksi. Organizacija prakse propisana je Pravilnikom o stručnoj praksi studenata Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

Vrste izvođenja nastave

terenska nastavakonstrukcijske vježbementorski rad

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Pravilnik o stručnoj praksi studenata Elektrotehničkog fakulteta Osijek

2. Propisi o zaštiti na radu u RH


Pretraži literaturu na:

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati organizacijsku strukturu proizvodno-poslovnog sustava, kao i poslove i ulogu rukovoditelja u njima

2. prepoznati i vrednovati inženjerske zadatke te primijeniti stečena znanja i vještine vezane za proizvodnu tehnologiju u radnoj okolini

3. upoznati i vrednovati mjere i postupke zaštite na radu u radnoj okolini

4. nabrojiti najvažnije propise i norme vezane za proizvodnu tehnologiju u poduzeću

5. ovladati vještinama stručnog pisanog izražavanja i tehničkog dokumentiranja u inženjerskom komuniciranjuTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Redovito pohađanje stručne prakse i vođenje dnevnika rada

0
ECTS
0
Stručna praksa Evidentiranje dolazaka (minimalno potrebno 80%) kroz mentorovu ovjeru dnevnika rada


Min

0
Max

0
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
0
ECTS

0
Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

0
Max

0
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
0
Σ ECTS
0
Σ Max
0