Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Pouzdanost i dijagnostika rač. sustava DR3-01

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 62303 149791

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HOCENSKI ŽELJKO, nositelj
MATIĆ TOMISLAV (ml.), suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati teorijska i praktična znanja iz područja pouzdanosti i dijagnostike elektroničkih komponenti, digitalnih sklopova, računala i sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Uvod i povijesni razvitak područja. Kvarovi, neispravnosti i pogreške računalskih sustava: uzroci i vrste kvarova. Modeli kvarova prema primjeni i raspodjele kvarova. Osnovni parametri i značajke pouzdanosti, raspoloživosti i mogućnosti održavanja sustava. Pouzdanost komponenti, sklopova i sustava. Povećanje pouzdanosti. Zalihost i metode za izbjegavanje kvarova. Postupci za otkrivanje kvarova, samodijagnostički sustavi. Pouzdanost programske podrške i modeli. Načini specifikacije i vrednovanje računalnih sustava, verifikacija i validacija.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Kapur K.C; Pecht, M. Reliability Engineering, John Wiley, 2014.

2. Pezzé; M; Young, M. Software Testing and Analysis: Process, Principles, and Techniques. John Wiley & Sons, 2008

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. B. W. Johnson, Design and Analysis of Fault-Tolerant Digital System, Addison-Wesley, Reading, 1989.

2. A. C. Brombacher, Reliability by Design, CAE Techniques for Electronic Components and Systems, John Wiley&Sons, 1992.

3. H. Pham, ed., Handbook of Reliability Engineering, Springer, 2003.

4. D. Siewiorek, E. Swarz, The Theory and Practice of Reliable System Design, Digital Press, 1982.

5. M. A. Breuer, A. D. Friedman, Diagnosis & Reliable Design of Digital Systems, Computer Science Press, 1989.

6. P. P. O'Connor, A. Kleyner, Practical Reliability Engineering, Wiley, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Definirati i objasniti pouzdanost i metode za povećanje pouzdanosti

2. Opisati, skicirati i razlikovati modele pouzdanosti te metode povećanja pouzdanosti

3. Izračunati i analizirati parametre pouzdanosti sustava

4. Interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrške

5. Razviti i primijeniti modele pouzdanosti sklopovlja u Relex programskoj podršci

6. Razviti i primijeniti modele pouzdanosti programske podrškeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- Definirati i objasniti pouzdanost i metode za povećanje pouzdanosti- Opisati, skicirati i razlikovati modele pouzdanosti te metode povećanja pouzdanosti- Izračunati i analizirati parametre pouzdanosti sustavaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

2
Max

5
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Opisati, skicirati i razlikovati modele pouzdanosti te metode povećanja pouzdanosti- Izračunati i analizirati parametre pouzdanosti sustava- Interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrškeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

18
Max

35
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Izračunati i analizirati parametre pouzdanosti sustava- Interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrške- Razviti i primijeniti modele pouzdanosti sklopovlja u Relex programskoj podršci- Razviti i primijeniti modele pouzdanosti programske podrškeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

11
Max

25
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- Definirati i objasniti pouzdanost i metode za povećanje pouzdanosti- Opisati, skicirati i razlikovati modele pouzdanosti te metode povećanja pouzdanosti- Izračunati i analizirati parametre pouzdanosti sustava- Interpretirati i obrazložiti dobivene parametre pouzdanosti sklopovlja i programske podrškeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

18
Max

35
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100