Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Automati i formalni jezici DR1-02

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149718 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, nositelj

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati principe formalnih jezika i automata. Dati im pregled formalnih jezika, te uvid u Turingov stroj i osnovne komputacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Beskontekstni jezici. Kontekstno osjetljivi jezici. Stablo izvoda. Gramatike i strojevi: hijerarhija Chomskog, svojstva zatvorenosti, regularni i konačni jezici. Potisni automati i beskontekstne gramatike. Parsing. Turingov stroj i teorija jezika. Principi čvrste točke u teoriji jezika. Indukcije. Vrste semantika: operacijska, obilježna i aksiomatska. Izračunljivost. Problem zaustavljivosti i neodlučnosti. Goedelov teorem. Church – Turingova teza.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Linz, Peter An Introduction to Formal Languages and Automata Jones & Bartlett, 5th edition, 2012

2. 2 Srbljić, S. JEZIČNI PROCESORI 1: Uvod u teoriju formalnih jezika, automata i gramatika Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb : Element, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 S. Srbljić Uvod u teoriju računarstva Element, Zagreb, 2007.

2. 2 S. Srbljić Prevođenje programskih jezika Element, Zagreb, 2007.

3. 3 Moll R., Arbib M.A. i Kfoury A.J. An introduction to formal language theory Springer Verlag 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. imati uvide u formalne jezike

2. vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima

3. vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima

4. imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti