Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Automati i formalni jezici DR1-02

ECTS 6 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149718

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

CRNKOVIĆ IVICA, nositelj
JOB JOSIP, suradnik

Ciljevi predmeta

Studentima prezentirati principe formalnih jezika i automata. Dati im pregled formalnih jezika, te uvid u Turingov stroj i osnovne komputacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Beskontekstni jezici. Kontekstno osjetljivi jezici. Stablo izvoda. Gramatike i strojevi: hijerarhija Chomskog, svojstva zatvorenosti, regularni i konačni jezici. Potisni automati i beskontekstne gramatike. Parsing. Turingov stroj i teorija jezika. Principi čvrste točke u teoriji jezika. Indukcije. Vrste semantika: operacijska, obilježna i aksiomatska. Izračunljivost. Problem zaustavljivosti i neodlučnosti. Goedelov teorem. Church – Turingova teza.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbesamostalni zadacilaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Linz, Peter. An Introduction to Formal Languages and Automata. Jones & Bartlett, 5th edition, 2012

2. Srbljić, S. “JEZIČNI PROCESORI 1: Uvod u teoriju formalnih jezika, automata i gramatika”. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb : Element, 2000.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. S. Srbljić, Uvod u teoriju računarstva, Element, Zagreb, 2007.

2. S. Srbljić, Prevođenje programskih jezika, Element, Zagreb, 2007.

3. Moll R., Arbib M.A. i Kfoury A.J., An introduction to formal language theory, Springer Verlag 1987.

4. P. Linz, An Introduction to Formal Languages and Automata, Jones & Bartlett, 5th edition, 2012.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. imati uvide u formalne jezike

2. vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima

3. vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima

4. imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacije



Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

60
ECTS
2
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijePredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
30
ECTS

1
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

10
Max

20
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- imati uvide u formalne jezike- vladati regularnim jezicima, gramatikama i izrazima- vladati kontekstno neovisnim jezicima, gramatikama i automatima- imati uvid u Turingov stroj i osnove komputacijeUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100