Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Digitalna videotehnika DKR4I-01

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 62278 149723 160175

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s analognim i digitalnim televizijskim sustavima te primjenom normi za kodiranje videosignala u digitalnoj televiziji. Osposobiti studente za samostalan razvoj programske podrške za digitalne televizijske prijemnike, koji uključuje rukovanje sklopovljem televizijskog prijemnika, razvoj programske podrške srednjeg sloja, korištenje protokola u digitalnoj televiziji i preuzimanje i korištenje podataka iz digitalnog prijenosnog toka, kao i dizajn osnovne televizijske aplikacije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Sustavi analogne televizije. Digitalizacija komponentnog i kompozitnog video signala. Vremenska i prostorna korelacija. Procjena i nadomještanje pokreta, proračun vektora pokreta. Kodiranje teksture. Entropijsko kodiranje. Primjena normi MPEG-2, H.264/AVC i H.265 u digitalnoj televiziji. Ocjena kvalitete videa. Pregled normi za digitalnu televiziju. DVB-T: izvorsko i kanalno kodiranje, modulacija, jednofrekvencijska mreža. Organizacija programskih i prijenosnih tokova. MPEG-2 prijenosni tok, signalizacijske informacije i organizacija postupka dopremanja audio, video i podatkovnih tokova do prijemnika. Arhitektura sklopovlja i programske podrške DTV prijemnika. Zaštita sadržaja, uvjetni pristup sadržaju kroz DVB-CSA, DVB-CI i CI+ norme. Arhitekture sklopovlja i programske podrške sustava s uvjetnim pristupom.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Međunarodne preporuke za digitalnu televiziju: www.etsi.org/standards, www.dvb.org/standards

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Walter Fischer: Digital Video and Audio Broadcasting Technology , A Practical Engineering Guide, Third Edition, Springer, 2010.

2. Harve Benoit: Digital Television-Satellite, cable, Terrestial, IPTV, Mobile TV in teh DVB Framework, Focal Press (Elsevier), 2008.

3. E.G. Richardson: H.264 and MPEG-4 video compression, John Wiley & Sons, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati karakteristike videosignala; izabrati parametre za digitalizaciju i kompresiju videosignala te vrednovati njegovu kvalitetu

2. objasniti primjenu DCT, procjenu i nadomještanje pokreta, te primjenu različitih normi kod kodiranja videosignala

3. objasniti izvorsko i kanalno kodiranje, modulaciju i jednofrekvencijsku mrežu kod DVB-T

4. objasniti zaštitu sadržaja i uvjetni pristup sadržajima u digitalnoj televiziji

5. razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka

6. dizajnirati osnovne televizijske aplikacijeTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

45
ECTS
1.5
- opisati karakteristike videosignala; izabrati parametre za digitalizaciju i kompresiju videosignala te vrednovati njegovu kvalitetu- objasniti primjenu DCT, procjenu i nadomještanje pokreta, te primjenu različitih normi kod kodiranja videosignala- objasniti izvorsko i kanalno kodiranje, modulaciju i jednofrekvencijsku mrežu kod DVB-T- objasniti zaštitu sadržaja i uvjetni pristup sadržajima u digitalnoj televiziji- razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka- dizajnirati osnovne televizijske aplikacijePredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

5
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka- dizajnirati osnovne televizijske aplikacijeLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

4
Max

10
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
30
ECTS

1
- razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka- dizajnirati osnovne televizijske aplikacijeKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

15
Max

30
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- opisati karakteristike videosignala; izabrati parametre za digitalizaciju i kompresiju videosignala te vrednovati njegovu kvalitetu- objasniti primjenu DCT, procjenu i nadomještanje pokreta, te primjenu različitih normi kod kodiranja videosignala- objasniti izvorsko i kanalno kodiranje, modulaciju i jednofrekvencijsku mrežu kod DVB-T- objasniti zaštitu sadržaja i uvjetni pristup sadržajima u digitalnoj televizijiUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Priprema dokumentacije za projektni zadatak Broj radnih sati
15
ECTS

0.5
- razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka- dizajnirati osnovne televizijske aplikacijeKonstrukcijske vježbe Provjera kvalitete dokumentacije Min

10
Max

15
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100