Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Dinamika industrijskih sustava DEc3-03

ECTS 7 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 73924 149724 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HEDERIĆ ŽELJKO, nositelj
BENŠIĆ TIN, suradnik
JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
ERCEG GORISLAV, nositelj

Ciljevi predmeta

Studente upoznati sa strukturama napajanja industrijskih sustava, metodologijom analize napajanja u stacionarnom stanju, dinamici i u kvarnim režimima rada, te u konačnici pojasniti definiranje i izbor napajanja s obzirom na zahtjeve industrijskih sustava ili procesa. Studentima prezentirati dinamiku uzbudnih sustava sinkronih generatora, te problematiku stabilnosti sinkronog generatora u radu na elektroenergetskom sustavu. Također studentima će se prezentirati karakteristike i dinamički modeli transformatora i asinkronih strojeva kao sastavnih dijelova industrijskih pogona.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Konfiguracije napajanja industrijskih sustava i njihove naponske razine. Komponente sustava: transformatori, motori, energetski elektronički pretvarači, filtri, kompenzacijski i sklopni uređaji. Dinamika pogona s i bez energetskog elektroničkog pretvarača. Zaštite u industrijskim sustavima napajanja. Kompenzacija jalove snage Harmonijske distorzije napona u sustavu. Određivanje parametara filtra. Stabilnost napajanja u industrijskim sustavima. Prenaponi u sustavima napajanja industrijskih postrojenja. Međusobno djelovanje industrijskog i elektroenergetskog sustava pri naglim promjenama tereta i pri kvarnim stanjima.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Weidauer, Jens Električna pogonska tehnika (prijevod; hrvatsko izdanje) Zagreb: Graphis 2013.

2. 2 Hartmut Kiank; Wolfang Fruith Planning Guide for Power Distribution Plants Siemens, 2011.

3. 3 M. Jadrić, B. Frančić Dinamika električnih strojeva Graphis, Zagreb, 2000.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Zia A. Yamayee, Juan L. Bala Electromechanical energy devices and power systems John & Sons; 1994.

2. 2 Ion Boldea, S. A. Nasar Electric Drives Taylor & Francis; 2006.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. stvarati osnovne dinamičke modele električnih pogona industrijskog sustava, te provoditi simulacije djelovanja u zahtijevanim režimima rada

2. definiranje zaštite na temelju kritičke analize rada pogona, izvora napajanja, te proračuna i simulacije kvarnih stanja

3. analizirati utjecaj električnih pogona na naponske prilike u industrijskom postrojenju

4. definirati i načiniti izbor kompenzacije jalove snage postrojenja

5. analizirati utjecaj industrijskog postrojenja na elektroenergetski sustav u normalnim i kvarnim režimima rada

6. definirati osnovne konfiguracije napajanja na temelju zahtjeva industrijskog sustavaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti