Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Industrijska mjerenja DEc2-05

ECTS 6 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149742 | Akademska godina: 2020./2021.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JERKOVIĆ-ŠTIL VEDRANA, suradnik
ŠPOLJARIĆ ŽELJKO, suradnik
BIONDIĆ IVAN, suradnik
DORIĆ DRAŽEN, suradnik
MILIČEVIĆ KRUNO, nositelj
MIKLOŠEVIĆ KREŠIMIR, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznavati sa specifičnostima procesnih signala i mjerenja u industrijskom okruženju, tehnikama pretvorbe procesnih veličina u električne signale u svrhu boljeg razumijevanja mjernih postupaka kao dijela automatiziranih procesa. Studentima predstaviti mogućnosti odabira procesnog mjernog instrumenta uzimajući u obzir osim zahtjeva točnosti, pouzdanosti i cijene, potrebe održavanja i kalibracije. Prezentirati softverske aplikacije za prikupljanje, obradu i prikaz procesnih mjernih podataka.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Posebni uvjeti za tehničke sustave u industrijskim postrojenjima, uključivo energetska i tehnološka postrojenja. Signalizacija i mjerenje. Ponašanje mjernih signala. Ponašanje mjernih uređaja. Standardni mjerni signali, HART protokol. Senzori: Aktivni i pasivni senzori, tenzori. Elektrodinamički, piezoelektrički, termodinamički, fotoelektrički, magnetski i kemijski senzori. Mjerenja podržana računalom. A/D pretvornici, mjerni hardver i softver u industriji i prikaz PLC uređaja i SCADA-e u funkciji mjerenja. Prikupljanje, obrada i prikaz mjernih podataka s pomoću softverskog paketa LabVIEW. Procesna instrumentacija: Mjerni postupci i senzori za mjerenje: tlaka, razine, protoka, temperature i vlage. Procesna analitika: Mjerni postupci i sustavi za analizu plinova i tekućina. Mjerenje ostalih procesnih veličina. Složeni mjerni sustavi u automatiziranim procesnim postrojenjima. Lokalni i telemetrijski mjerni sustavi u industriji. Povećanje pouzdanosti (high tolerant) i sigurnosti (safety) u industrijskim mjerenjima. Mjerna oprema u eksplozivnim zonama. Odabir odgovarajuće opreme u industrijskim mjerenjima

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Valter, Z. Procesna mjerenja Osijek: Elektrotehnički fakultet, 2008. ISBN 978-953-6032-59-4

2. 2 A. Šantić Elektronička instrumentacija Školska knjiga, 1993.

3. 3 MORRIS A.S; LANGARI R. Measurement and Instrumentation-Theory and Application Elsevier, Academic Press, 2012, ISBN 978-0-12-381960-4


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 D. Vujević, B. Ferković Osnove elektrotehničkih mjerenja I II Školska knjiga, Zagreb, 1996.

2. 2 R. Malarić Instrumentation and measurement in electrical engineering BrownWalker Press 2011.

3. 3 V. Bego Mjerenja u elektrotehnici Školska knjiga, Zagreb, 1990.

4. 4 Thomas Stauss Flow Handbook, 3rd Edition Endress+Hauser Flowtech AG, Reinach, 2006.

5. 5 Donald R. Gillum Industrial Pressure, Level and Density Measurement 2nd edition, ISA – Instrumentation Systems and Automation Society, 2009.

6. 6 Omega Transactions in Measurement and Control: Volume 2 Data Acquisition Putman Publishing Company and OMEGA Press LLC, 1998.

7. 7 Omega Transactions in Measurement and Control: Volume 3 Pressure Putman Publishing Company and OMEGA Press LLC, 1998.

8. 8 Omega Transactions in Measurement and Control: Volume 4 Flow and Level Putman Publishing Company and OMEGA Press LLC, 1998.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. prepoznati specifičnosti mjernih veličina u industriji

2. definirati mjerne metode i opremu prema specifičnosti industrijskog postrojenja

3. klasificirati mjerna osjetila prema vrsti i izvedbi

4. nabrojati načine obrade mjernih signala i njihove pretvorbe u digitalni oblik, te tehnologije prijenosa mjernih signala

5. prepoznati smetnje koje se pojavljuju u industrijskom okruženju te definirati mjere za zaštitu od njih

6. odabrati vrstu i karakteristike mjernih osjetila i mjernih uređaja za konkretnu zadaću procesnog mjerenjaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti