Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Integracija OIE i napredne mreže DEb3-03

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 15 | K 0 | ISVU 149838 | Akademska godina: 2019./2020.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

ŠLJIVAC DAMIR, nositelj
KLAIĆ ZVONIMIR, nositelj
PRIMORAC MARIO, suradnik
MARIĆ PREDRAG, suradnik
ŽNIDAREC MATEJ, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s utjecajem distribuirane proizvodnje iz OIE na strujno-naponske prilike u EEM te konceptima i primjenom naprednih mreža.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Zakonska regulativa za integraciju obnovljivih izvora energije u elektroenergetsku mrežu. Utjecaj distribuirane proizvodnje iz OIE na tokove snaga, struje kratkog spoja, kvalitetu električne energije i selektivnost zaštite. Napredna mjerenja i primjena. Koncept i dizajn naprednih i mikromreža. Upravljanje i pogon mikromreža. Upravljanje potrošnjom. Integracija OIE u napredne mreže. Prednosti naprednih i mikromreža u odnosu na konvencionalne mreže.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bollen, M.H.J; Hassan, F. Integration of Distributed Generation in the Power System Wiley, 2011.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Nikos Hadziargyriou Microgrids, Arhitectures and Control IEEE Press, Wiley, 2014.

2. 2 Math H.J. Bollen Understanding Power Quality Problems IEEE Press, Wiley, 2000.

3. 3 Lajos Jozsa Tokovi snaga u mreži Skripta ETF Osijek

4. 4 Lajos Jozsa Kratki spojevi, Skripta ETF Osijek

5. 5 Thomas Ackermann Wind Power in Power System Wiley, 2007.

6. 6 HRN EN 50160:2012, Naponske karakteristike električne energije iz javnog distribucijskog sustava

7. 7 Važeća zakonska regulativa za integraciju OIE u RH

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. identificirati važeću zakonsku regulativu za integraciju OIE

2. definitati utjecaj distribuirane proizvodnje iz OIE na tokove snaga, struje kratkog spoja, kvalitetu električne energije i selektivnost zaštite

3. objasniti pojam napredna mjerenja, odrediti moguće primjene

4. objasniti osnovne koncepte i dizajn naprednih i mikromreža, interpretirati načine upravljanja i pogona mikromreža te usporediti napredne mreže u odnosu na konvencionalne

5. samostalno izvoditi napredna mjerenja, upravljati potrošnjom i integrirati OIE u naprednu mrežu na jednostavnim primjerimaAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti