Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Pohrana i reverzibilnost energije DE4I-07

ECTS 5 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149790 | Akademska godina: 2018./2019.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

MAJDANDŽIĆ LJUBOMIR, nositelj

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s važnosti pohrane energije i pretvorbi energije te suvremenim mogućnostima reverzibilnosti energije.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Model pohrane energije. Načelo reverzibilnosti energije. Entropija sustava. Anergija i eksergija sustava. Varijacije zakona o održanju energije. Pohrana energije u obliku kinetičke energije. Pohrana energije u obliku potencijalne energije i reverzibilnost energije. Pohrana električne energije. Pohrana energije u kondenzatoru. Superkondenzatori. Uređaji za elektrolizu vode. Pohrana energije u obliku toplinske energije. Vodik i gorivni članci (ćelije). Električna vozila.

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. 1 Bošnjaković, F. Nauka o toplini, Svezak prvi, drugi i treći Graphis, Zagreb, 2012.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. 1 Incropera, F.P., DeWitt, D.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer John Wiley, New York, 1996.

2. 2 Winter, C-J, Nitsch, J. Wasserstoff als Energieträger, Technik, Systeme und Wirtschaft Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1986.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti načelo pohrane i reverzibilnosti energije

2. analizirati načine pohrane i reverzibilnosti energije

3. proračunati odnos energije uređaja za elektrolizu i energije iz gorivih ćelija

4. proračunati pohranu i reverzibilnosti energije kod električnog vozilaAktivnosti studenta:

Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)3011,2,3,4Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi: 70%. 010
Rješavanje zadataka150.54Kontrolne zadaće (pismeni ispit)Provjera riješenih zadataka815
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja3012,3Laboratorijske vježbe (LV)Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja020
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja6021,2,3,4Usmeni ispitProvjera danih odgovora2040
Izrada seminarskog rada150.54KonzultacijePregledavanje rada815