Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Digitalna videotehnika DAKREng4I-01

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 30 | K 15 | ISVU 62278 149723 160175 177883 | Akademska godina: 2020./2021.

Nastavnici na predmetu

VRANJEŠ MARIO, suradnik
RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VAJAK DENIS, suradnik
BJELICA MILAN, xsuradnik

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. opisati karakteristike videosignala; izabrati parametre za digitalizaciju i kompresiju videosignala te vrednovati njegovu kvalitetu

2. analizirati primjenu DCT, procjenu i nadomještanje pokreta, te vrednovati primjenu različitih normi kod kodiranja videosignala

3. razlikovati načine izvorskog i kanalnog kodiranje, te tipove modulacije kod DVB-T i DVB-T2

4. usporediti različite načine zaštite sadržaja i uvjetnog pristupa sadržajima u digitalnoj televiziji

5. razviti programsku podršku za digitalni televizijski prijemnik, uključujući korištenje protokola te preuzimanje i korištenje podataka iz prijenosnog toka

6. dizajnirati osnovne televizijske aplikacijeAktivnosti studenta: Vidi tablicu aktivnosti